Công an huyện Na Hang tăng cường nghiên cứu, học tập chuyên đề, nghị quyết của Đảng
Ngày xuất bản: 18/08/2020 7:27:38 SA

Trong các ngày 14/8 và 17/8/2020, Công an huyện Na Hang đã tổ chức sinh hoạt chính trị, chiếu phim tư liệu tuyên truyền về lực lượng Công an nhân dân, quán triệt, học tập, nghiên cứu các chuyên đề, nghị quyết của Đảng như: Phóng sự “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”; Phóng sự “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; Tư liệu Học tập, quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045…

 

 

            Chương trình sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng Công an nhân dân qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, khơi dậy lòng tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Na Hang trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

            Việc quán triệt các chuyên đề, nghị quyết quan trọng của Đảng là cơ sở để mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ thống nhất trong nhận thức tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với những quan điểm, chủ trương, đường lối mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị đã nhất trí thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mà nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang