Hội nghi tổng kết 5 năm Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, 2014 – 2019
Ngày xuất bản: 24/06/2019 2:03:02 CH

          Ngày 24.6, Hội CCB huyện Na Hang  đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, 2014 – 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Phạm Văn Minh – Phó Chủ tịch Hội CCB Tỉnh; Hoàng Quang Tuyên – Phó Bí thư thường trực huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành của huyện, các tổ chức chính trị xã hội, ủy viên BCH Hội CCB cấp huyện, Chủ tịch Hội CCB các xã, thị trấn và Hội viên CCB gương mẫu trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết 5 năm Phong trào thi đua "CCB gương mẫu"

          Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng các cấp và hội Cựu chiến binh cấp trên, phối hợp chặt chẽ giữa UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở. Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã đạt được hiệu quả thiết thực. Qua thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu, giúp cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” nêu cao tinh thần trách nhiệm; tích cực tham gia các phong trào hành động ở địa phương. Đặc biệt với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, 5 năm qua Hội CCB cơ sở đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế. Nhiều hội viên vươn lên phát triển kinh tế, số hội viên có trang trại tăng 12 hộ so với năm 2014; gia trại tăng 7 hộ… Sau 5 năm tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo giảm đáng kể, từ năm 2014 đến năm 2019 các cơ sở hội đã xóa được 116 hộ hội viên nghèo. Cùng với đó, Hội tích cực vận động hội viên tham đóng góp Quỹ hội được 288.473.000 triệu đồng giúp đỡ nhiều hội viên trong hội.

Các hội viên hội CCB dự tại hội nghị

          Trong 5 năm qua, bằng các nguồn hỗ trợ của nhà nước. Huyện hội đã vận động cán bộ, hội viên CCB toàn huyện ủng hộ gần 32 triệu đồng và trên 200 ngày công lao động, xóa nhà dột nát, làm nhà mới cho 2 hội viên, đến nay hội viên CCB không còn nhà dột nát. Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới được Hội CCB từ huyện đến cơ sở triển khai đến 100% cán bộ hội viên. Trong 5 năm hội viên CCB đã hiến 2.253m2 đất xây dựng trường học, làm đường bê tông; kiên cố hóa kênh mương nội động; vận động trên 6.000 ngày công lao động; đóng góp trên 1,3 tỷ đồng tiền mặt xây dựng nhà văn hóa thôn bản gắn với khuôn viên, cải tạo vườn tạp tăng năng xuất cây trồng, vật nuôi.... Hàng năm tỷ lệ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm từ 95% trở lên. Các cấp hội CCB thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho trên 10.000 lượt học sinh và giáo viên tham dự nghe. Thực hiện phong trào CCB gương mẫu, trong 5 năm qua, toàn Hội đã có 91 tập thể và 224 cá nhân được các cấp từ huyện đến tỉnh tặng bằng khen, giấy khen về tham gia các phong trào, cuộc vận động và công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, đoàn thể. Công tác xây dựng tổ chức Hội cũng được các câp Hội quan tâm chú trọng, từ năm 2014 đến nay Hội CCB huyện Na Hang đã kết nạp mới được 264 hội viên; giới thiệu cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, kết nặp được 45 hội viên ưu tú.

     Trong gia đoạn tiếp theo Hội CCB huyện đề gia mục tiêu hằng năm có 100% cán bộ hội viên CCB có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng với Tổ quốc và nhân dân. 100% tổ chức hội, hội viên đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hằng năm có 92% trở lên tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh; 100% hộ gia đình hội viên có mức sống trung bình, trong đó 65% đạt mức sống khá trở lên. Không có hội viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; mỗi năm kết nạp 35 đến 40 hội viên vào Hội. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/WT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Hoàng Quang Tuyên - Phó Bí thư thường trực huyện ủy phát biểu tại hội nghị

           Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó bí thư Thường trực huyện ủy đã biểu dương những thành tích mà Hội CCB huyện đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội từ huyện đến cơ sở cần tập trung làm tốt các nội dung của phong trào CCB gương mẫu: Mỗi cán bộ, hội viên CCB Gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu về đạo đức, lối sống, luôn đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua là tấm gương sáng về phẩm chất cho thế hệ trẻ noi theo; Tuyên truyền vận động hội viên cán bộ Hội viên CCB tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện phong trào thi đua; Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào CCB gương mẫu, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua xây dựng huyện Hội vững mạnh.

Các tập thể được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

          Nhân dịp này, đã có 5 tập thể và 10 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" 5 năm, giai đoạn 2014 – 2019.

Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang