Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy
Ngày xuất bản: 05/05/2017 1:58:22 CH


Ngày 26/4/2017, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang đã ban hàng văn bản số 239 thông tin về việc chấm rứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy. Công văn nêu rõ, Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương về triển khai quy trình chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy để giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp. Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang thông báo và đề nghị UBND các huyện, Thành phố, Công an các huyện, Thành phố phối hợp tiếp nhận thông tin và sử lý các vấn đề liên quan đến người dân là khách hàng hoặc tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Tại tỉnh Tuyên Quang, Công ty TNHH bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy có trụ sở tại Thôn Sông Lô 3, xã An Tường, TP Tuyên Quang, người đứng đầu là bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi và  Hộ kinh doanh Phan Hồng Liên, Tổ Vĩnh Lợi, Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, người đứng đầu là bà Phan Hồng Liên. 
Theo báo cáo của Bộ Công Thương. Trên cơ sở kết luận kiểm tra của Bộ Công Thương về việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Cục Quản lý cạnh tranh đã điều tra và ra quyết định xử lý với công ty này. Cụ thể, công ty này đã ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp nhưng không tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp. Đồng thời, Thiên Ngọc Minh Uy đã duy trì nhiều hơn một mã số kinh doanh đa cấp đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp. Tất cả các hành vi trên đều vi phạm các quy định tại Nghị định 42 về quản lý bán hàng đa cấp. Cục Quản lý thị trường đã xử phạt công ty Thiên Ngọc Minh Uy đối với các hành vi vi phạm như: không thông báo với Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp sau khi sửa đổi, bổ sung đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi không đúng các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa. Trong năm 2016, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy cùng các đại lý và người tham gia bán hàng đa cấp của mình đã có 80 lượt vi phạm vào 13 hành vi quy định tại Nghị định 42 và các quy định có liên quan tại 34 tỉnh, thành phố. Tổng cộng công ty đã bị xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng. 
Vừa qua, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã chủ động nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Do đó, Bộ Công Thương đã tiến hành quy trình chấm dứt hoạt động để Công ty giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp. Công ty Thiên Ngọc Minh Uy có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng. 
 T/h: Đức Toàn

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang