Đảng ủy Công an huyện sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị Số 05
Ngày xuất bản: 23/05/2018 2:16:11 SA

Đảng ủy Công an huyện sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị Số 05

          Ngày 17/5/2018, Đảng ủy Công an huyện Na Hang đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016của Bộ chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018. Đồng Chí Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó chủ tịh UBND huyện dự hội nghị.

          Xác định công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 38 ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong những năm qua Đảng ủy Công an huyện Na Hang đã xây dựng chương trình hành động, tổ chức quán triệt học tập nội dung của chỉ thị cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng. Tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ đăng ký việc “làm theo”. Ban Chấp hành Đảng ủy đã bổ sung việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị.

Qua hơn 2 năm lực lượng công an huyện đã tổ chức 62 buổi tuyên truyền pháp luật cho 6.07 lượt người, tổ chức cho 994 lượt người ký cam kết không vi phạm pháp luật, xây dựng được 7 mô hình tự quản về an ninh trật tự, vận động giao nộp được 97 vũ khí, vật liệu nổ và côing cụ hỗ trợ các loại. Cán bộ chiến sỹ công an huyên đã quyên góp được 5 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các xã lắp đặt được 0,7km kênh mương, quyên góp được 14.350 nghìn đồng và nhiều quần áo, chăn ấm, sách vở tặng hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các học sinh nghèo vượt khó của huyện...Nhân dịp này Đảng ủy Công an huyện đã quyết định   khen thưởng cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.

  Thực hiện: Mai Phương

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang