Hạt Kiểm lâm Na Hang đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng
Ngày xuất bản: 13/06/2017 9:26:45 SA

 

Xác định công tác tuyên truyền vận động là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Trong 5 tháng đầu năm 2017, lực lượng kiểm lâm địa bàn đã tham mưu cho Ban BVR các xã thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân tham gia BVR, PCCCR, nhất là vào các tháng cao điểm mùa khô. Đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện cảnh báo nguy cơ cháy rừng, hướng dẫn công tác PCCCR tại các xã và các lâm phần trọng điểm.

Tăng cường tổ chức kiểm tra, truy quét ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật; khai thác, vận chuyển, mua bán, cất giữ lâm sản trái phép; kiểm tra các cơ sở gia công chế biến lâm sản, tụ điểm mua bán động vật hoang dã, trong đó chú trọng ở vùng giáp ranh giữa các huyện và các khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện. Đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 26 vụ phạt tiền 65,9 triệu đồng, xử lý khác 14 vụ, tịch thu 9,564 m3 gỗ tròn,  5,566 mgỗ xẻ, 4 máy cưa xăng ...

Trong thời gian từ nay đến cuối năm, các Hạt Kiểm Lâm trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát bảo vệ rừng các xã, các chủ rừng thực hiện pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng./.

  T/h: Thái Sơn

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang