Na Hang tập huấn lý luận khu vực phòng thủ cấp huyện
Ngày xuất bản: 17/06/2018 6:47:05 SA

 Na Hang tập huấn lý luận khu vực phòng thủ cấp huyện

Ngày 12/6/2018, UBND huyện Na Hang đã tổ chức hội nghị tập huấn lý luận về khu vực phòng thủ và hướng dẫn xây dựng kế hoạch đảm bảo tác chiến cho lãnh đạo các phòng, ban, chuyên viên các ban Đảng, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện, cán bộ công chức, viên chức tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018. Đồng chí Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự hội nghị.

Trong thời gian 01 ngày các đại biểu được lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai các chuyên đề về: Xây dựng và hoạt động tác chiến của khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, trong tình hình mới; một số vấn đề chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, lệnh giới nghiêm, chuyển địa phương sang thời chiến; hoạt động của lãnh đạo và các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện trong chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng. Hệ thống văn kiện cơ quan Đảng, Chính quyền, Ủy Ban MTTQ, đoàn thể địa phương trong diễn tập khu vực phòng thủ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Các nội dung trong chương trình tập huấn có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho các thành viên nắm vững được cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập. Vì vậy ngay sau hội nghị này thủ trưởng các cơ quan đơn vị và các thành viên tham gia tập huấn phải tiếp tục nghiên cứu để thống nhất các nội dung về công tác xây dựng văn kiện sát với điều kiện thực tiễn của  của cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018.

Thực hiện: Mai Phương

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang