Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy
Ngày xuất bản: 29/06/2017 7:39:35 SA

          Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn tên địa bàn huyện, ngày 27/6/2017 Công an huyện Na Hang đã phối hợp với Chương trình Quốc gia phòng, chống Ma túy - Cục tham mưu Cảnh sát, Tổng cục cảnh sát – Bộ Công an và phòng PC 47 – Công an Tuyên Quang  tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại huyện Na Hang.

          Thời gian qua, công tác điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy ở Na Hang còn gặp nhiều khó khăn. Việc phối hợp giải quyết các vụ việc về ma tuý xảy ra tại các xã, thị trấn giữa các lực lượng cơ sở, các ban ngành đoàn thể ở địa phương với lực lượng công an các cấp còn hạn chế, dẫn đến tình trạng bắt và xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy không triệt để, xảy ra “bỏ lọt” các đối tượng liên quan các vụ án ma túy. Để khắc phục tình trạng trên, lớp tập huấn đã trang bị những kiến thức, các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội pham ma túy trong tình hình mới đến các thành viên tham dự, từ đó giúp họ có những kiến thức, biện pháp đấu tranh cũng như phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến ma túy trên địa bàn, đồng thời sẽ là hạt nhân trong công tác tuyên truyền về ma túy ở các xã, thị trấn, cơ quan đoàn thể…Cũng tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt khái quát về tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh; phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm may túy; kết quả điều tra, khám phá các vụ án về ma túy; một số vấn đề chung về công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn.

          Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy  tại huyện Na Hang sẽ được nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng trong thực tiễn công tác phòng chống ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong thời gian tới.

T/h: Đức Toàn – Minh Trí 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang