Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị
Ngày xuất bản: 22/12/2017 9:44:21 SA

 

Ngày 21/12/2017, Trường Chính trị Tỉnh phối hợp với Huyện ủy Na Hang đã tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính huyện Na Hang năm 2017. Dự lễ bế giảng có các đồng chí lãnh đạo trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo huyên Na Hang và đông đủ 91 học viên của khóa học.

Trong thời gian học tập các học viên là những Đảng viên đang sinh hoạt và làm việc tại các xã, thị trấn, các cơ quan ban ngành của huyện Na Hang đã được học và nghiên cứu các nội dung về: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản, Nhà nước và pháp luật; Khoa học hành chính; Một số nội dung cơ bản trong quan điểm đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; Quốc phòng an ninh; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; Tình hình và nhiệm vụ địa phương. Qua đó giúp các học viên hình thành phương pháp tư duy khoa học, củng cố lập trường quan điểm chính trị, tạo dựng được những tiền đề quan trọng để các học viên định hướng đúng và áp dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác.

Kết thúc khóa học 100% học viên được cấp Bằng tốt nghiệp; Trong đó có 28 học viên đạt bằng loại giỏi, 62 học viên đạt bằng loại khá; Cũng tại buổi lễ 09 học viên tiêu biểu của khóa học đã được trường Chính trị Tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động học tập.

 

Thực hiện: Hoàng Thông


 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang