Chi bộ thôn Nà Kiếm nâng cao năng lực lãnh đạo
Ngày xuất bản: 12/10/2020 2:15:18 SA

Thôn Nà Kiếm, xã Hồng Thái huyện Na Hang có 39 hộ, 208 nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc Dao. Chi bộ thôn có 14 đảng viên. Thực hiện chủ trương đưa đảng viên là cán bộ, công chức xã về sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn, chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ được nâng lên.

 

Bà con trong thôn tiến hành trồng cây dược liệu

 

Đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Nhung thẳng thắn nhìn nhận, trước đây, chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo của chi ủy, chi bộ vẫn còn hạn chế. Nếu như trước đây, sinh hoạt của chi bộ còn chưa nền nếp như chưa quy định ngày, giờ sinh hoạt định kỳ; vẫn còn đảng viên đi muộn, đảng viên vắng mặt không xin phép; tinh thần, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao chưa được phát huy tối đa. Bên cạnh đó, nội  dung sinh hoạt còn nghèo nàn, chưa có trọng tâm, trọng điểm; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, trí tuệ tập thể chưa được phát huy trong xây dựng Nghị quyết lãnh đạo và chỉ đạo, điều hành mọi mặt... Từ khi thực hiện đảng viên là cán bộ, công chức xã về sinh hoạt ở chi bộ, tình trạng trên được khắc phục. Chi bộ hiện có 14 đảng viên, trong đó 5 đảng viên là cán bộ, công chức xã cùng tham gia sinh hoạt, gồm đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, công chức Văn hóa - Xã hội, kế toán xã, Phó trưởng Công an xã. Từ khi có thêm các đồng chí cán bộ, công chức xã về sinh hoạt ở chi bộ các ý kiến thắc mắc, chất vấn của đảng viên thuận lợi hơn vì đã có các đồng chí lãnh đạo giải thích, trả lời ngay tại buổi sinh hoạt. Vì thế, không khí của các buổi sinh hoạt dân chủ, cởi mở hơn.

Đồng chí Đặng Văn Đức, Trưởng thôn bày tỏ, trước đây, anh cũng như các đảng viên còn ngại khi tham gia tự phê bình và phê bình vì sợ nội bộ mất đoàn kết, sợ mất lòng nhau, sợ đưa ra ý kiến, quan điểm chưa đúng… Giờ đây, khi nhận thức rõ là tự phê bình và phê bình là để cùng “soi”, cùng “sửa” để cùng nhau tiến bộ, đảng viên trong chi bộ đã mạnh dạn hơn. Qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, nhờ phát huy được tinh thần tự phê bình và phê bình, anh Đức tự nhận ra ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của bản thân. Anh vui vẻ, nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đảng viên khác với tâm thế phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục ngay khuyết điểm; tự học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao khả năng giải quyết công việc...

Đồng chí Bàn Tiến Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ Nà Kiếm cho biết: “Sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu dân cư giúp chúng tôi thêm gần gũi, gắn bó với đảng viên và nhân dân trong thôn; kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc và có giải pháp tháo gỡ phù hợp, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ. Điển hình, trong năm 2019, chi bộ đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang cây dược liệu”.

Thôn Nà Kiếm được Đảng ủy xã lựa chọn làm điểm dự án trồng cây dược liệu. Ban đầu, việc triển khai, tổ chức thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết các hộ dân còn hoài nghi về hiệu quả dự án, cây dược liệu là cây gì, trồng trên đất lúa sau này có bị ảnh hưởng đến chất đất hay không, hiệu quả kinh tế có cao không? Nắm bắt được tâm tư của bà con, tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bàn Tiến Sỹ đã quán triệt sâu sắc về chủ trương mới, yêu cầu đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương. Đồng chí cũng đưa ra định hướng và các giải pháp để chi bộ cùng bàn, thống nhất để tuyên truyền, vận động nhân dân hiệu quả. Theo đó, các đồng chí đảng viên trong chi bộ tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về dự án; gương mẫu chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ 2, 3 hộ dân đăng ký tham gia, đến nay đã có 11 hộ dân tham gia với diện tích trên 2 ha.

Nhiệm kỳ qua, chi bộ và nhân dân thôn Nà Kiếm đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2,94 triệu đồng/người/tháng, 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Thôn đã hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 100% các tổ chức chính trị - xã hội của thôn đạt khá trở lên. Hằng năm, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ mới, chi bộ phấn đấu hằng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ thôn Nà Kiếm xác định tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Trong đó, chi bộ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; gắn trách nhiệm của từng đảng viên với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, phân loại đảng viên đúng thực chất.

Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang