Côn Lôn: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2010 – 2020
Ngày xuất bản: 13/08/2019 1:43:01 SA

            Ngày 12.8.2019, UBND xã Côn Lôn (Na Hang) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

          Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các cấp, các ngành. Sự vào cuộc, chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân. Diện mạo nông thôn ở xã Côn Lôn đã có nhiều thay đổi, khởi sắc trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt hướng tới việc chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn; giữ gìn an ninh nông thôn. Nhìn lại những năm đầu khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn; thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 50%. Xác định rõ những khó khăn, thách thức trong thực hiện Chương trình NTM, xã Côn Lôn đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân; kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở để xã tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Côn Lôn đã bê tông hóa được 23,43 km đường giao thông, trên 9 km kênh mương nội đồng đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân; hệ thống trường học được xây dựng kiên cố, khang trang; các thôn, bản đều có nhà văn hóa và sân thể thao; không có hộ gia đình ở nhà tạm, nhà dột nát. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 92%. Trên địa bàn xã có 2 HTX hoạt động đem lại hiệu quả là HTX Tân Hồng – Dịch vụ thủy lợi, tín dụng, vật tư nông nghiệp và HTX Chi Tín – Sản xuất rượu ngô men lá…. Đến năm 2017, xã Côn Lôn được công bố xã đạt chuẩn NTM. Trong thời gian tới, xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đạt kiểu mẫu theo quy định; phấn đấu đến năm 2025 đạt 39,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%...

 

Những tập thể, cá nhân, hộ gia đình được Chủ tịch UBND xã khen thưởng

 

Cũng nhân dịp này xã Côn Lôn đã khen thưởng cho các 3 tập thể, 8 cá nhân và 10 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                                                      Tin, ảnh: Hà Huế

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang