Đại Hội thi đua quyết thắng LLVT huyện Na Hang giai đoan 2012 - 2017
Ngày xuất bản: 04/10/2017 3:36:51 SA


Ngày 28/9/2017, UBND huyện Na Hang đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện, giai đoạn 2012-2017. Dự Đại hội có các đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Hoàng Anh Cương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo một số phòng, ban Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thủ trưởng các phòng, ban, các đoàn thể huyện và Đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2012 – 2017.

Trong 5 năm qua, thực hiện Phong trào “Thi đua quyết thắng” lực lượng vũ trang huyện Na Hang đã cụ thể hóa bằng nhiều nội dung, chương trình hành động với nhiều cách làm sáng tạo. Nét nổi bật trong việc thực hiện phong trào “Thi đua quyết thắng” của lực lượng vũ trang huyện Na Hang, đó là sự kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 và Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trên cơ sở đó, BCHQS huyện và các địa phương đã duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong 5 năm, huyện Na Hang đã tổ chức 01 cuộc diễn tập phòng thủ cấp huyện; 16 cuộc diễn tập, luyện chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn; 06 cuộc diễn tập ứng phó cháy Rừng, phòng chống lụt báo, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đạt 100% kế hoạch giao, kết quả khung diễn tập 100% đều đạt khá giỏi. Thực hiện phương châm “Ba thực chất” trong huấn luyện, các cơ quan, đơn vị đã cơ bản khắc phục được bệnh thành tích, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, tỉ lệ khá giỏi đạt trên 75%. Kết hợp chặt chẽ Phong trào “Thi đua Quyết thắng” với phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân, trong 5 năm qua đã giao 495 tân binh, bảo đảm chất lượng, công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Quán triệt các chủ trương của cấp trên về thực hiện Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT huyện đã huy động nguồn lực, huy động lực lượng góp hàng nghìn ngày công tham gia làm đường bê tông liên xã, giúp dân lao động sản xuất, tu sửa gia cố những tuyến đường có nguy cơ sạt lở, tham gia làm sạch vệ sinh môi trường...

  Để thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng trong giai đoạn tiếp theo, LLVT huyện Na Hang sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng", Chỉ thị số 507 ngày 28/7/2014 của Quân ủy Trung ương về "tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam", tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện tạo thành phong trào cách mạng rộng khắp, phát huy cao độ tính tích cực, tự giác, sáng tạo, lan tỏa trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, các cấp, các ngành, tạo động lực mạnh mẽ vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Nhân dịp này, UBND huyện Na Hang đã khen thưởng cho 02 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2012 – 2017.

T/h: Hoàng Thông – Trung Thành

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang