Đại hội Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao nhiệm kỳ 2020 – 2022
Ngày xuất bản: 18/03/2020 1:33:49 SA

Chiều ngày 17.3.2020, Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã tổ chức đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

 Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Na Hang được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi bộ cơ quan Đài Truyền thanh – Truyền hình với Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đề ra. Tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua lao động sản xuất của nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống Chính trị; Chương trình xây dựng nông thôn mới… Trong nhiệm kỳ đã tổ chức sản xuất được 550 chương trình phát thanh, thời lượng mỗi chương trình 30 phút; đăng tải 660 tin, bài, ảnh về các lĩnh vực của đời sống xã hội trên trang thông tin điện tử của huyện; tổ chức sản xuất 33 phóng sự truyền hình phục vụ các sự kiện chính trị của huyện. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, truyền hình thông tấn, truyền hình nhân dân tổ chức sản xuất nhiều phóng sự quảng bá về tiềm năng phát triển du lịch của huyện. Thường xuyên kiểm tra, duy tu các thiết bị kỹ thuật, đảm bảo thời lượng phát sóng phát thanh truyền hình theo kế hoạch phát sóng được giao. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng các chương trình văn nghệ phục vụ các ngày lễ lớn trên địa bàn. Tổ chức được 13 cuộc thi đấu thể thao cấp huyện và tham gia cấp tỉnh; thường xuyên tuyên truyền giới thiệu sách phục vụ bạn đọc, duy trì số đầu sách trong thư viện 29.730 bản; 11/12 xã thị trấn có tủ sách trong nhà văn hóa, cấp 705 thẻ mới cho bạn đọc…

 

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh được chú trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và đổi mới phương thức sinh hoạt đảng. Hiện nay, Chi bộ có 21 Đảng viên. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Hàng năm 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đảm bảo các yêu cầu về năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín, trình độ chuyên môn, chính trị, Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Thạch – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao giữ chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tin, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang