Đại hội Đảng bộ Quân sự lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày xuất bản: 23/05/2020 9:12:04 SA

Ngày 22/05, Đảng bộ Quân sự huyện Na Hang đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự có các đồng chí: Đặng Văn Long, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Hoàng Anh Cương, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí đảng viên trong Ban Chỉ huy quân sự huyệ

 

 

BCH Đảng bộ Quân sự huyện chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Lãnh đạo huyện Na Hang

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội huyện. Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ đạt được nhiều kết quả tích cực. Thực hiện tham mưu cho Huyện ủy, HĐND và UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện 01 lần; diễn tập khu vực phòng thủ huyện đều đạt kết quả xuất sắc. Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp xã 05 lượt; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã 18 lượt. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN thường xuyên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng kiến thức đối tượng 2, 3 đạt 18/18 đồng chí; đối tướng 4 đạt 927/927; giáo dục QPAN cho 4.025 học sinh đạt 100%. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng đáng bộ đội cụ Hồ”. Cụ thể hóa 5 chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới, tổ chức sơ kết nghiêm túc, rút kinh nghiệm thực hiện cho từng cán bộ, đảng viên. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trình độ tổ chức, chỉ huy, huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên; duy trì đủ dự trữ vật chất, trang bị cho các nhiệm vụ; đảm bảo đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho LLVT huyện. 5 năm liền Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 3/3 chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm có 97 đến 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 36,5%, dự bị động viên đạt 20,7%...

 Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự huyện đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ như tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng lực lượng khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện 01 lần, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện 1 lần, mỗi năm diễn tập chiến đấu phòng thủ 3 xã… kết quả 100% đạt khá trở lên. Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý trí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bảo đảm quân số SSCĐ đạt 95% trở lên; tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu… Hàng năm Đảng bộ và 3/3 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 97% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác SSCĐ và công tác luyện, diễn tập; công tác hậu cần; công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị của đảng bộ; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; công tác tuyển quân; quản lý bảo quản; bảo đảm vũ trí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ…

 Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Quân sự huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ Quân sự huyện cần tiếp tục xây dựng Đảng, đơn vị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho mỗi cán bộ, chiến sỹ, đảng viên nhất là thế hệ trẻ. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tích cực, chủ động thực hiện và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá: nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách, đầu tư và nâng cấp nơi ăn, ở, làm việc  của cơ quan Quân sự huyện.  

 Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc đại hội đã bầu các chức danh Phó Bí thư đảng ủy Quân sự, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra khóa IX vào BCH khóa mới.

 

Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang