Đại hội Đảng bộ trường THPT Na Hang lần thứ II, Nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày xuất bản: 25/05/2020 4:55:46 SA

Ngày 24/05, Đảng bộ trường THPT Na Hang đã tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Ủy Viên BTV huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ trường THPT Na Hang đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đội ngũ cán bộ, đảng viên 100% xếp loại chuyên môn khá giỏi, 31,6% học sinh đạt học lực khá giỏi, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt từ 96% trở lên. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII); 100% cán bộ, Đảng viên tham gia đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết của đảng, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhiệm kỳ qua đảng bộ đã kết nạp được 4 đảng viên mới... Với phương châm “Xây dựng khối đoàn kết thống nhất, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục”. Đại hội đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ mới như: 100% đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên có trình độ trung cấp chính trị đạt 55%, hàng năm tỷ lệ học sinh đỗ đại học trên 90% số học sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên 90%...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Ủy Viên BTV, Trưởng ban tổ chức huyện ủy, đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ trường THPT Na Hang đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới: Đảng bộ  cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống và giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh. Huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia trong thời gian sớm nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

 

 

Với tinh thần tập chung dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 7 đồng chí vào BCH khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                                                                                                                                   Tin, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang