Đại hội Đảng bộ xã Sơn Phú lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày xuất bản: 25/05/2020 4:20:00 SA

Ngày 25/5/2020, Đảng bộ xã Sơn Phú đã tổ chức đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Hoàng Anh Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Na Hang; Nguyễn Thế Đồi, Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy; cùng 89 đồng chí đảng viên tiêu biểu đại diện cho 200 Đảng viên trong toàn đảng bộ.

 

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Sơn Phú đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và đạt được một số kết quả như: Lương thực bình quân đầu người đạt 457 kg/người/năm, đạt 91,4% so với mục tiêu Nghị quyết; sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 115 tấn, vượt 21% so với mục tiêu Nghị quyết. Trong nhiệm kỳ đã trồng mới 503 ha, tỷ lệ che phủ rừng 85%; thu nhập bình quân đầu người đạt 22,4/18 triệu đồng/người/năm. Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với xây dựng nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm như: Chè Shan tuyết, rượu ngô men lá, phát triển trồng tre lấy măng được trên 100 ha, sản lượng khai thác măng tươi đạt trên 500 tấn. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 98,3% so với mục tiêu Nghị quyết, 100% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Chất lượng dạy và học ở các cấp học được nâng lên, duy trì phổ cập giáo dục các bậc học – xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ giảm nghèo trong giai đoạn 2016 – 2020 từ 64,7% xuống còn 43,3%, giảm bình quân 5,4%/năm. Trong nhiệm kỳ đã có 19/60 lượt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 98,9% mục tiêu Nghị quyết. Kết nạp 53/50 đảng viên mới vượt 6% mục tiêu. 100% cán bộ công chức có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên, trong đó có 78,3% có trình độ cao đẳng, đại học. Hằng năm 100 chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã, thôn, bản đạt khá trở lên; 85% đoàn hội thôn bản vững mạnh; tỷ lệ tập hợp quần chúng vào hội đạt 91,8% mục tiêu Nghị quyết.

 Đại hội đại biểu xã Sơn Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tập trung thảo luận về các vấn đề như phát triển mô hình trồng tre lấy măng nâng cao thu nhập cho người dân góp phần vào việc bảo vệ và phát triển rừng; giải pháp nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; bảo tồn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên; vận động hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu hợp pháp…

 Với phương châm: “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Sơn Phú sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu thu nhập bình quân người dân đạt 32 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực đến năm 2025 đạt 1.501 tấn; sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt 167 tấn. Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; trồng mới 50 ha rừng tập trung, bình quân mỗi năm trồng 10 ha trở lên. Duy trì trạm Y tế đạt chuẩn theo bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã; thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng. Kết nạp 25 đảng viên mới; 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên…

 Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Anh Cương, Tỉnh ủy viện, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ xã Sơn Phú đã luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tổ chức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết trên các lĩnh vực... đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đảng vộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nâng cao vai trò giám sát với tổ chức Đảng, chính quyền; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng với nhân dân. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính; giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở. Tập trung lãnh đạo khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương như phát triển thủy sản, phát triển cây chè, phát triển vùng nguyên liệu làm men lá nấu rượu; trồng tre lấy măng, nuôi ong mật… Tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng. Tận dụng khai thác tốt cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch. Chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa đặc biệt là các sản phẩm triển khai theo chương trình OCOP. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm…

 Sau một thời gian làm việc với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Phú lần thứ XXII đã thành công tốt đẹp. Đai hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 5 đồng chí đi dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                                                                                                                               Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang