Đại hội đảng bộ xã Côn Lôn lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày xuất bản: 29/05/2020 1:02:20 SA

Ngày 28/5/2020, Đảng bộ xã Côn Lôn đã tổ chức đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Hoàng Anh Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Na Hang; Ma Thanh Tân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và 91 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 204 đảng viên trong toàn đảng bộ.

 

 

5 năm qua, trước tác động của tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi và khó khăn. Nhưng với quyết tâm chính trị và tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Côn Lôn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI đã đề ra. Kinh tế - xã hội của xã phát triển theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc không ngừng được nâng cao; Quốc phòng - An ninh luôn được đảm bảo và giữ vững; Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, đạt 100% so với mục tiêu Nghị quyết. Duy trì tổng sản lượng lương thực ở mức 1.500 tấn. Tổng đàn trâu, đàn bò tăng bình quân hàng năm 3%. Bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có, trồng mới 65 ha rừng, 100% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học và xóa mù chữ. Trên 80% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 70% thôn bản đạt văn hoá, 100% số thôn bản có nhà văn hoá. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%; tạo việc làm mới cho 150 lao động; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 100% cán bộ, công chức xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó có trên 38% có trình độ Cao đẳng, Đại học, 100% cán bộ là đảng viên có trình độ trung cấp chính trị. Hằng năm Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt vững mạnh. Trên 70% chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh, 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ xã đạt Trong sạch vững mạnh; kết nạp mới trên 50 đảng viên.

Với phương châm hành động trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Đoàn kết; dân chủ; đổi mới; phát triển bền vững”. Đảng bộ xã Côn Lôn tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu xây dựng đạt xã nông thôn mới nâng cao; thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Trên 90% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%. Tạo việc làm mới cho hơn 200 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 9%. Bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 85%. Duy trì 100% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Không có điểm nóng về an ninh trật tự; hằng năm có 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các chi bộ kết nạp được đảng viên mới gắn với nâng cao chất lượng đảng viên mới được kết nạp. Hằng năm Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phải thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Hằng năm Chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; MTTQ xếp loại  tốt  trở lên; Hội LHPN, Hội nông dân  hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đoàn thanh niên đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc; Hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh; Công đoàn  xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đại biểu xã Côn Lôn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tập trung thảo luận về các vấn đề như: Một số giải pháp phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng nông thôn mới nâng cao. Vai trò tổ chức Hội Nông dân xã trong “phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và giảm nghèo bền vững”; công tác cải cách thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa, một cửa liên thông; UBND xã và một số giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư. Đoàn viên thanh niên tham gia đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế bền vững…

 

Đồng chí Bí thư huyện ủy Hoàng Anh Cương chúc mừng đại hội

 

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Côn Lôn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 6 đồng chí đi dự đại hội Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang