Đảng bộ thị trấn Na Hang hoàn thành đại hội các Chi bộ trực thuộc
Ngày xuất bản: 10/03/2020 11:29:22 SA

Trong các ngày từ 26/2 đến 06/03/2020, 18/18 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Na Hang đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Chi ủy chi bộ 7 xây dựng kế hoạch rà soát 3 công trình vệ sinh trên địa bàn thôn tổ

 

Đại hội các Chi bộ trực thuộc của Đảng bộ thị trấn Na Hang đã tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2022; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ mới; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên trực tiếp. Theo đó, đại hội các Chi bộ trực thuộc đã bầu 127 đại biểu, trong đó có 123 đại biểu chính thức, 04 đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Việc tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc là bước chuẩn bị quan trọng cho việc tổ chức đại hội Đảng bộ thị trấn huyện Na Hang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang