Đảng bộ xã Hồng Thái đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 23/05/2017 8:08:27 SA

 

Những năm qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã Hồng Thái đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo những bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của địa phương.

Xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được tiến hành trong thời gian lâu dài với nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa vô cùng to lớn nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Hồng Thái đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: quán triệt cụ thể về mục đích yêu cầu, nội dung phương pháp hình thức thực hiện, tiến hành nói chuyện các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt chỉ thị được triển khai đồng loạt tại các thôn, bản; Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc đưa nội dung học tập Chỉ thị số 03 và trong giai đoạn hiện nay là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng, quán triệt sâu sắc cụ thể các chuyên đề đã học, tổ chức nghiên cứu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua sinh hoạt kiểm điểm đã có những sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Qua học tập và làm theo tấm gương của Bác đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Hội liên hiệp phụ nữ xã với phong trào xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3  sạch”; hội nông dân xã với phong trào “Nông dân đoàn kết, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; hội người cao tuổi thực hiện “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, đoàn thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”.

Việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Hồng Thái đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của xã. Để Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thời gian tới, đảng bộ xã Hồng Thái sẽ tiếp tục chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đảng viên, hội viên và nhân dân, thường xuyên đưa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng và đoàn thể, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu đi đầu của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở các cấp với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Sự cố gắng của toàn Đảng bộ trong thời gian qua và sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ là yếu tố quan trọng để Đảng bộ xã Hồng Thái xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.

  T/h: Hoàng Thông

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang