Đồng chí Hoàng Quang Tuyên tiếp xúc cử tri xã Thượng Giáp
Ngày xuất bản: 30/11/2017 1:23:55 CH

 

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX. Ngày 24/11/2017, đòng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó bí thư Thường trực huyện ủy và các Đại biểu HĐND huyện khóa XX bầu tại các xã Thượng Nông, Thượng Giáp đã có buổi tiếp xúc cử tri thôn Bản Vịt xã Thượng Giáp.  

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND huyện đã thông báo với cử tri những nội dung cơ bản của kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX sắp diễn ra trong thời gian tới. Sau khi nghe đại biểu HĐND huyện thông báo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, cử tri thôn Bản Vịt xã Thượng Giáp đã có một số ý kiến, kiến nghị đó là: Đề nghị Nhà nước đầu tư xây dựng các công thủy lợi, đường giao thông, hệ thống lưới điện, nhà văn hóa thôn bản, đẩy nhanh tiến độ giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tiếp tục hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, hỗ trợ nhân dân đầu ra của các sản phẩm thế mạnh của địa phương…

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND xã Thượng Giáp đã trả lời trực tiếp một số ý kiến theo thẩm quyền. Thay mặt đoàn đại biểu HĐND huyện bầu tại bầu tại các xã Thượng Nông, Thượng Giáp. Đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó bí thư Thường trực huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện khóa XX đã đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của tri và nhấn mạnh: Trong việc giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh từ cơ sở cần có sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền. Do vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phối hợp giải quyết kịp thời vướng mắc, phát sinh tại cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích thiết thực của nhân dân. Trên tình thần đó, đồng chí đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 Thực hiện: Hoàng Thông

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang