Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp xúc cử tri hai xã Khâu Tinh Và Sinh Long
Ngày xuất bản: 21/07/2016 1:21:05 SA

          Ngày 20/7, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc SKế hoạch và Đầu tư - Đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đã có buổi tiếp  xúc với cử tri hai xã Khau Tinh và xã Sinh Long để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII. Cùng dự buổi tiếp xúc còn có Lãnh đạo UBND huyện Na Hang, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã Khâu Tinh và Sinh Long.

          Tại buổi tiếp xúc thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Na Hang, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đã báo cáo với cử tri hai xã nói trên những nội dung của kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa VXIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; biểu quyết thông qua nội dung quan trọng trong phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới. 

          Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã Khau TinhSinh Long đã có nhiều ý, kiến nghị về chế độ chính sách đối với những người nghèo, hỗ trợ vật liệu làm đường giao thông nông thôn, đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông đi các thôn bản; xây dựng Trạm y tế, các phân hiệu trường học; lưới điện quốc gia đến các thôn bản vùng sâu, vùng xa; đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng, có cơ chế chính sách cho vay vốn, hỗ trợ lãi xuất để nhân dân phát triển sản xuất; Tiếp tục hỗ trợ học sinh, sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và gia đình chính sách, tạo điều kiện để con em người đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và gia đình chính sách được học hành đến nơi đến chốn... Tiếp thu các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng cao của cử tri hai xã Khâu Tinh và Sinh Long, lãnh đạo UBND huyện Na Hang và UBND hai xã Khâu Tinh và Sinh Long đã giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc.

          Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Na Hang. Đồng chí Nguyễn Thế Giang cũng đã tiếp thu và trả lời trực tiếp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với những hộ nghèo, hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các xã đặc biệt khó khăn, vấn đề xây dựng nông thôn mới… Đối với những ý kiến vượt quá thẩm quyền sẽ được đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và giải quyết và trả lời với cử tri trong thời gian sớm nhất ./.  

T/h: Thái Sơn

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang