Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 19 (mở rộng)
Ngày xuất bản: 20/01/2020 3:14:11 SA

Ngày 15.1, BCH Đảng bộ huyện Na Hang đã tổ chức hội nghị BCH (mở rộng) tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Anh Cương – Bí thư huyện ủy; Hoàng Quang Tuyên – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Tô Viết Hiệp - Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh ủy; Ủy viên BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy; lãnh đạo các Ban đảng, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện.

 

 

Năm 2019, BCH Đảng bộ huyện Na Hang đã tiếp tục đổi mới phương thức, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác năm. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế cơ bản vượt kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” UBND huyện đang triển khai thực hiện xây dựng mô hình, đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm của các xã, thị trấn. Trên địa bàn huyện hiện có 33 hợp tác xã, tăng 7 HTX so với năm 2018. Sáp nhập Chi bộ TTYT huyện Na Hang với Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Na Hang thành chi bộ TTYT huyện Na Hang; luân chuyển 01 cán bộ quản lý cấp huyện đến nhận công tác tại xã Thượng Giáp. Thực hiện NQ 73 của BTV Tỉnh ủy đến nay tỷ lệ huy động trẻ ra nhà trẻ đạt 36,9%, vượt so với kế hoạch 14,3%. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường thực hiện, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả…

Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Huyện đã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt 18.837 tấn; duy trì, phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm; tập trung trồng mới trên 500 ha rừng, duy trì tỷ lệ che phủ 79%; duy trì 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Năng Khả, Côn Lôn, Hồng Thái. Đưa xã Thanh Tương về đích nông thôn mới năm 2020; nâng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 2.230 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 25 tỷ đồng; thu hút trên 138.000 lượt khách du lịch; nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học; giải quyết việc làm cho 1.670 lao động. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường củng cố tổ chức cơ sở đảng đảm bảo trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh phong trào thi đua, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc…

 

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Cương – Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình dự án, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nguồn vốn giảm nghèo; thực hiện các giải pháp đẩy nhanh thu ngân sách trên địa bàn; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở các cấp học; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt công tác an ninh, chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XXI, XXII gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đại hội các Chi bộ, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang