Hội nghị BCH Đảng bộ xã Năng Khả lần thứ 5, khóa XXII (mở rộng)
Ngày xuất bản: 19/10/2020 8:13:51 SA

             Ngày 16/10/2020, Đảng uỷ xã Năng Khả đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ 5, khóa XXII (mở rộng), đánh giá kết quả công tác lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc , các tổ chức đoàn thể 9 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy xã Năng Khả đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Diện tích gieo cấy lúa vụ mùa, cây ngô vụ Hè – Thu đều vượt kế hoạch đề ra. Đàn trâu, bò hiện có gần 1.500 con, Đàn  lợn 2.100 con, đàn gia cầm trên 28.900 con. Công tác tiêm phòng cơ bản đạt so với kế hoạch. Thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ rừng; Thu ngân sách địa phương đạt 83,9% kế hoạch, giải quyết việc làm cho 470 lao động, trong đó đi làm tại các khu công nghiệp trong nước là 455 người, xuất khẩu lao động là 15 người; Duy trì 19/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành công tác rà soát và đang tiến hành tổng hợp công tác thực hiện thôn kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu tại thôn Nà Khá... Hội nghị đã tập chung thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Trong đó tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Tăng cường công tác thực hiện thôn kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu tại thôn Nà Khá; Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học; Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được lãnh đạo Thường trực Đảng ủy xã quán triệt triển khai thức hiện nghị quyết Đai hội Đảng bộ huyện, xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Hà Huế

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang