Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày xuất bản: 07/08/2019 5:59:50 SA

Ngày 7.8.2019, huyện ủy Na Hang đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Cương – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Ủy ban kiểm tra huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện, UBND huyện; các cơ quan, ban, ngành, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Bí thư, phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Cương – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị cũng đã nghe bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Nghị quyết số 96-NQ/TU ngày 22/7/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 306-KT/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 17/6/2009 của BTV Tỉnh ủy khóa XIV về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Các đại biểu đã thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai, thực hiện tốt chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Anh Cương nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 96 của BCH Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của BCH Đảng bộ huyện. Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế cơ sở. Nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các chỉ thị, Nghị quyết chủ động làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình. Xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp đảm bảo chất lượng, chuẩn bị tốt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình đại hội. Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và những năm tới. Phát động các phòng trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp gắn với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.   

Tin, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang