Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH trung ương Đảng khóa XII
Ngày xuất bản: 29/06/2018 3:32:38 CH

 Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH trung ương Đảng khóa XII

          Ngày 29/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt , triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị trung ương 7, khóa XII của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Na Hang có các đồng chí: Vân Đình Thảo, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở, và cán bộ công chức, viên chức khối Đảng đoàn thể; cán bộ công chức, viên chức khối chính quyền huyện Na Hang.

          Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên triển khai các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 26 “về tập chung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 “ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

          Ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang sẽ xây dựng Chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa 12 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

T/h: Mai Phương

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang