Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu
Ngày xuất bản: 23/09/2020 7:57:21 SA

Sáng ngày 22/9, UBND huyện Na Hang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ- TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. Đến dự có các đồng chí, Nguyễn Thế An, Phó Chủ tịch Thường trực hội khuyến học tỉnh, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang; Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HDND huyện; Ma Quý Đôn, Phó Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có lãnh đạo Hội Khuyến học huyện, Chủ tịch Hội khuyến học các xã, thị trấn và các mô hình học tập tiêu biểu đã về dự.

 

Các cá nhân được khen thưởng

 

Trong 5 năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập  cộng đồng học tập của huyện  đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Phong trào thi đua học tập suốt đời đã hình thành và phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng. Phong trào thi đua xây dựng dòng họ học tập trên địa bàn toàn huyện được đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện có 10.914 gia đình đăng ký, có 7.043 gia đình được công nhận, đạt tỷ lệ 80%; có 270 dòng họ, có 83 dòng họ được công nhận, đạt tỷ lệ 36%; có 114 cộng đồng học tập, có 75 cộng đồng được công nhận, đạt tỷ lệ 65%; có 50 đơn vị học tập, có 47 đơn vị học tập được công nhận, đạt tỷ lệ 96%; cộng đồng học tập cấp xã, có 3/12 xã, thị trấn đăng ký đánh giá, xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã, đến năm 2019 có 1/3 xã, thị trấn được công nhận “cộng đồng học tập” cấp xã.

Nhân dịp này, UBND huyện đã biểu dương khen thưởng cho 18 tập thể, 03 dòng họ, 24 hộ gia đình và 04 cá nhân đã có thành tích trong phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2016-2020. Đây là những hạt nhân của phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập, đã và sẽ đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người, mọi lứa tuổi, mọi trình độ dưới nhiều hình thức, phương thức học tập khác nhau để phục vụ nhu cầu thiết yếu của bản thân , gia đình góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước và thực hiện xây dựng một xã hội học tập.

 

                                                                   Tin, ảnh: Hà Huế

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang