Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp xã
Ngày xuất bản: 05/05/2017 1:28:42 CH

 

 

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Hội dồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. Vừa qua tại xã Yên Hoa, Phòng Nội vụ huyện đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp  xã cho 130 học viên là đại biểu HĐND cấp xã  tại 6 xã phía bắc của huyện.

Trong thời gian tập huấn các học viên được tìm hiểu về vai trò và trách nhiệm của người đại biểu HĐND. Lớp tập huấn là cơ hội để cho các đại biểu HĐND cấp xã nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng tiếp thu được vận dụng trong quá trình công tác trên vai trò là người đại biểu của nhân dân.

  Thông qua lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND, đồng thời trang bị kiến thức về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, giúp cho đại biểu HĐND có kỹ năng tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và làm tròn trách nhiệm của mình với cử tri và nhân dân./.

T/h: Thái Sơn

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang