Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày xuất bản: 08/07/2017 2:39:53 CH

             Trong hai ngày mùng 6 và 7/7/2017, HĐND huyện Na Hang khoá XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 4. Các đồng chí: Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ma Thanh Tân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Nguyễn Quốc Hữu, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Anh Cương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả công tác của UBND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu nhiều diễn biến bất lợi của thời tiết và sự tác động của giá cả thị trường. Song dưới sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện Na Hang vẫn tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực đạt gần 8.660 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển ổn đỉnh, tổng đàn trâu bò đạt trên 18.500 con; đàn lợn hơn 34.320 con, đàn gia cầm 224 nghìn con. Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đạt trên 304 tấn, bằng 47,6% kế hoạch đề ra. Đã tổ chức trồng mới được 500,6ha rừng, đạt 71,5% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 511,6tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch năm; thu cân đối ngân sách đạt 11,38tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm huyện đã đón 47.173 lượt du khách đến thăm quan, doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 37,74 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển; tình hình an ninh – quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm thực hiện.

             Trong những tháng cuối năm, huyện Na Hang tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI); triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung giai đoạn 2017-2020; Thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm và đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, tăng cường. Duy trì các xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Năng Khả, Côn Lôn và tiếp tục thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã của huyện; Tập chung đầu tư, xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang lên thành đô thị loại IV, trở thành thị xã thuộc tỉnh vào năm 2020… Tiếp đó, các đại biểu tham dự kỳ họp đã được nghe các báo cáo thẩm tra, giám sát của các ban HĐND; thông báo của UBMTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp… Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã sôi nổi tham gia thảo luận để hoàn thiện các báo cáo trình tại kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2017. Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua các Nghị quyết bổ sung danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung han giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016. Đặc biệt tại kỳ họp, đã có 2 ý kiến chất vấn đối với cơ quan Toà án nhân dân huyện và chi nhánh phát triển quỹ đất của huyện về các vấn đề chậm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân và công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình đường trên địa bàn huyện còn chậm đặc biệt là công trình nâng cấp đô thị thuộc dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trấn Na Hang. Trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc tiếp thu, lãnh đạo hai cơ quan đã trực tiếp trả lời các đại biểu ngay tại kỳ họp và được các đại biểu dự kỳ họp đồng tình nhất trí cao…

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Thành công của kỳ họp sẽ là động lực và là nền tảng ý chí để huyện Na Hang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn trong năm 2017 và những năm tiếp theo

T/h: Hoàng Thông – Trung Thành

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang