Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Na Hang khóa XX
Ngày xuất bản: 22/12/2017 10:07:52 SA

 

Trong các ngày, từ ngày 18 đến ngày 20/12/2017, HĐND huyện Na Hang khoá XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 5. Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND Huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự kỳ họp có các đồng chí Triệu Kim Long ,Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Anh Cương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại biểu các Ban HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các Ban Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; đại biểu Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đồng chí: Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ma Thanh Tân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Quốc Hữu, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 chủ trì kỳ họp. Triển khai chương trình làm việc, đồng chí Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí nhấn mạnh: Năm 2017, là năm huyện Na Hang chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi của thời tiết cũng như những biến động của tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Những dưới sự lãnh đạo tập trung quyết liệt của Huyện ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND huyện cùng với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện,  kinh tế của huyện năm 2017 tiếp tục có bước phát triển, Quốc phòng an ninh được giữ vững...

Tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Anh Cương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Trong năm 2017, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì và phát triển, các chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ. Sản xuất NLN tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Tổng sản lượng thực đạt trên 18.600 tấn, bằng 100,04% kế hoạch, Tổng đàn gia súc, gia cầm trên 256 nghìn con; Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 657 tấn vượt 2,3% kế hoạch; thực hiện công tác trồng rừng đạt 105,5% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 1 nghìn 272 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 23,644 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao 5,1%. Văn hóa xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; Hệ thống giáo dục và đào tạo được củng cố và đầu tư; chất lượng giáo dục được nâng cao ở các cấp học, duy trì chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao. Kết thúc năm 2017 huyện Na Hang đã tạo việc làm mới cho trên 1.500 lao động, đạt 100,4% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 38,16%, đạt kế hoạch đề ra (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020).

Về thực hiện xây dựng nông thôn mới đây là nhiệm vụ đã và đang được các địa phương đơn vị trên địa bàn huyện nỗ lực thực hiện, đến thời điểm này 19/19 tiêu chí được công nhân đạt chuẩn tại xã điểm xây dựng nông thôn mới Năng Khả và Côn Lôn luôn được củng cố, duy trì và giữ vững. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm và đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, tăng cường.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, huyện Na Hang sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền…với một số mục tiêu chủ yếu như: Phấn đầu tổng sản lượng lương thực đạt trên 18 nghìn 500 tấn; trồng mới 700 ha rừng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1 nghìn 200 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 23,5 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 1.250 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 34,31%; Duy trì các xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Năng Khả, Côn Lôn và tiếp tục thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới gồm xã Thanh Tương đạt 15 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 8 đến 12 tiêu chí; Tập chung đầu tư, xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang lên thành đô thị loại IV, trở thành thị xã thuộc tỉnh vào năm 2020…

Tiếp đó, các đại biểu tham dự kỳ họp đã được nghe các báo cáo: báo cáo  thực hiện thu Ngân sách Nhà nước - chi Ngân sách địa phương năm 2017, dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2018; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình tội phạm, kết quả công tác kiểm sát năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về tình hình thực hiện công tác Tòa án năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự huyện về tình hình thực hiện công tác thi hành án năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương năm 2017; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2018; báo cáo của Ban Dân tộc HĐND huyện về thẩm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo của Ban Pháp chế HĐND huyện về thẩm tra các báo cáo của UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX. Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện về tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả giải quyết ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX…

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã sôi nổi tham gia thảo luận để hoàn thiện các báo cáo trình tại kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao với những vấn đề quan trọng của địa phương. Với tinh thần tập trung, dân chủ và trách nhiệm; kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng đã biểu quyết thông qua các Dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 cho các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng chính quyền năm 2018...

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Thành công của kỳ họp sẽ là động lực và là nền tảng ý chí để huyện Na Hang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Thay mặt lãnh đạo HĐND Huyện, đồng chí Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện đã phát biểu bế mạc kì họp.


 

T/h: Hoàng Thông – Minh Trí


 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang