Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Na Hang khóa XX
Ngày xuất bản: 27/06/2018 5:22:49 SA

 Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Na Hang khóa XX

Trong hai ngày 25 và 26/6/2018, HĐND huyện Na Hang khoá XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Huyện về phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Dự kỳ họp có các đồng chí Vân Đình Thảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Anh Cương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại biểu các Ban HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vịlãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

 

Các đồng chí: Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ma Thanh Tân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Nguyễn Quốc Hữu, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Anh Cương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả công tác của UBND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu nhiều diễn biến bất lợi của thời tiết và sự tác động của giá cả thị trường. Song dưới sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị tình hình kinh tế - xã hội của huyện Na Hang vẫn tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực đạt gần 8.550 tấn, bằng 101% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định,  công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện một cáh hiệu quả. Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đạt trên 322 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ. Đã tổ chức trồng mới được 500 ha rừng, đạt 71,4% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 460,5 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hang hóa là 604 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 11,8tỷ đồng, bằng 50,3% so với kế hoach.

 Trong 6 tháng đầu năm huyện đã tạo việc làm mới cho 961 lao động, đạt 61,2% kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ; Công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch luôn được quan tâm, đã đón trên 43 nghìn lượt du khách đến thăm quan,  lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển; tình hình quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Trong những tháng cuối năm, huyện Na Hang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI); Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh; Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung giai đoạn 2017-2020; Thực hiện tốt công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Năng Khả, Côn Lôn, nâng cao số tiêu chí đạt được ở các xã còn lại. Tập trung thực hiện Chương trình tại xã Thanh Tương và Hồng Thái đảm bảo nội dung, yêu cầu tiến độ…

 Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng đã nghe các báo cáo thẩm tra, giám sát của các ban HĐND; thông báo của UBMTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp… Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã sôi nổi tham gia thảo luận để hoàn thiện các báo cáo trình tại kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2018. Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017…

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Thành công của kỳ họp sẽ là động lực và là nền tảng ý chí để huyện Na Hang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn năm 2018 và những năm tiếp theo. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

            T/h: Mai Phương

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang