Na Hang: Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018
Ngày xuất bản: 12/09/2018 2:53:31 SA


Thực hiện Nghị quyết số 52 ngày 22/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018. Sáng ngày 10/09, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Na Hang tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018.

Đến dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; Đại tá Hà Kiên Cường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT; các đồng chí đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy, văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí đại diện các Sở, Ban, Ngành; các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; đại diện các cơ quan chuyên môn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Về phía đại diện huyện Na Hang có đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, lãnh đạo mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đồng chí trong khung diễn tập KVPT Huyện Na Hang; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, xã đội trưởng, công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

         Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang phát biểu khai mạc diễn tập

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay các thế lực thù địch từ bên ngoài lợi dụng vào vấn đề dân tộc tôn giáo, hoặc các vấn đề về chính sách của Đảng để đang đẩy mạnh tuyên truyền, lôi kéo, kích động nhân dân biểu tình gây rối nhằm xóa bỏ vái tró lãnh đạo của Đảng Công Sản Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói chung, huyện Na Hang nói riêng các phần tử quá khích cũng đang lợi dụng triệt để vấn đề giải quyết các chính sách chưa thỏa đáng, vấn đề dân tộc, tôn giáo, đòi tự do tín ngưỡng trái pháp luật để kích động nhân dân tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp gây mất ổn định về tình hình an ninh chính trị.  Chính vì vậy huyện Na Hang cần tiếp tục nghiêm túc quán triệt các quan điểm, đường lối về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Na Hang mang mật danh NH-18. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, 4 vấn đề huấn luyện, chia thành diễn tập phần cơ chế và diễn tập thực binh. Trong ngày 10/09 đã diễn ra nội dung của 2 giai đoạn diễn tập phần cơ chế như giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Các nội dung bao gồm lực lượng vũ trang huyện nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; các hội nghị của Ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành đảng bộ huyện ra nghị quyết lãnh đạo; kỳ họp HĐND huyện, ủy ban nhân dân huyện triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và chuyển địa phương sang thời chiến; hội nghị ban chỉ đạo phòng không nhân dân; hội nghị hội đồng cung cấp KVPT huyện. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ diễn ra các nội dung: Nhận mệnh lệnh, điều chỉnh, bổ sung và thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ; kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ của các phòng, ban, ngành. Giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng bảo đảm tác chiến phòng thủ.

Khung diễn của huyện Na Hang thực hiện các bước chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng

Trong diễn tập, cấp ủy, chính quyền huyện đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các ban, ngành và hệ thống chính trị thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, nhất là trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, khả năng huy động tiềm lực, nghiên cứu điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, xác định chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện. Qua đó nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân trong việc lãnh đạo xử lý, giải quyết tốt các tình huống có thể xảy ra, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc.

Diễn tập thực binh diễn ra vào ngày 11/09 tại thao trường thôn Nà Khá, xã Năng Khả, có gần 500 người tham gia. Ban chỉ huy quân sự đã xây dựng, kết cấu tình huống hợp lý, sát với tình hình địch, đặc điểm địa hình cũng như, nhiệm vụ, khả năng, tổ chức biên chế của và tổ chức bắn đạn thật bằng các loại hỏa lực ĐKZ, cối 82 mm, súng máy phòng không 12,7 mm, phóng nổ... đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn về người và vũ khí. Trong thực hành diễn tập thực binh, hành động của chỉ huy quân sự các cấp được thể hiện quyết đoán, linh hoạt; các lực lượng, các bộ phận hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ trên các mũi, hướng theo kế hoạch tác chiến phòng thủ. Qua đó, thể hiện rõ phương pháp tác chiến của KVPT, cách đánh của bộ đội địa phương, dân quân, tự vệ thực hiện đánh địch bằng vũ khí, trang bị, gồm cả vũ khí tương đối hiện đại, vũ khí thô sơ, tự tạo. Tính sinh động, phong phú của phần diễn tập ở tình huống kết cấu đan xen, với sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó LLVT làm nòng cốt, thực hiện đấu tranh toàn diện với địch để giữ vững KVPT địa phương. Thông qua diễn tập KVPT, nhất là ở phần diễn tập thực binh, quan điểm, đường lối của Đảng tiếp tục được khẳng định, cụ thể hóa và thể hiện sinh động, sáng tạo. Thực hành diễn tập xử lý tình huống an ninh do lực lượng Công an làm nòng cốt đã được chuẩn bị chu đáo, công phu.

Lực lượng vũ trang huyện thực hiện đánh địch đổ bộ đường không tại thao trường thôn Nà Khá, xã Năng Khả

Cuộc diễn tập KVPT huyện Na Hang đã thực hiện theo đúng kế hoạch, diễn tập đủ và tuần tự nội dung theo từng giai đoạn, từng vấn đề huấn luyện, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối, được Ban chỉ đạo diễn tập đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua cuộc diễn tập lần này, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; kỹ năng vận dụng nội dung, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phương pháp tổ chức thực hiện của chính quyền trong các trạng thái quốc phòng; trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT, năng lực tham mưu của các phòng, ban, ngành, đoàn thể; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng … góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong mọi tình huống.

Có thể nói cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Na Hang đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng yêu cầu đề ra. Có được kết quả này trong xuốt thời gian qua, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tập trung xây dựng kế hoạch, văn kiện diễn tập theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức luyện tập các nội dung theo quy định. Tập trung xây dựng, củng cố hệ thống thao trường chiến đấu phục vụ nhiệm vụ diễn tập, xây dựng hệ thống nhà chỉ huy, hệ thống đường giao thông; tiến hành luyện tập theo đúng kế hoạch. Trong quá trình diễn tập chính thức các bộ phận đã hiệp đồng nhuần nhuyễn, các Hội nghị do Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức đã thể hiện sự điều hành khẩn trương, nghiêm túc, nhạy bén, sát với đặc điểm và thực tế của từng cơ quan trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến.

Các Đ/c lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Na Hang trao Giấy khen của Ban chỉ đạo diễn tập cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; kỹ năng vận dụng nội dung, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phương pháp tổ chức thực hiện của chính quyền trong các trạng thái quốc phòng; trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT, năng lực tham mưu của các phòng, ban, ngành, đoàn thể; khả năng phối hợp, hiệu đồng giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng… Góp phần thực hiện tháng lợi hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Đảng trong mọi tình huống.

  Thực hiện: Đài TT-TH Na Hang

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang