Na Hang: Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ngày xuất bản: 08/07/2017 2:36:56 CH

 

Ngày 5/7/2017, Ban thường vụ huyện ủy Na Hang đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu diễn biến bất lợi của thời tiết và sự tác động của giá cả thị trường, song với sự chỉ đạo quyết tâm của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực cố gắng của nhân dân, công tác sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện vẫn tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực đạt 8.656 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển ổn đỉnh, tổng đàn trâu bò đạt 18.516con; đàn lợn gần 34.321con, đàn gia cầm 224nghìn con. Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đạt 304,6tấn, đạt 47,6% kế hoạch đề ra. Đã tổ chức trồng mới được 500,6ha rừng, đạt 71,5% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 511,6tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch năm; thu cân đối ngân sách đạt 11,38tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm huyện đã đón 47.173 lượt du khách đến thăm quan, doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 37,74tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển; tình hình an ninh – quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm thực hiện.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện Na Hang sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi sản xuất vụ mùa, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; rà soát, bổ sung các phương án phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai. Tập trung quy hoạch, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tập trung lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa; kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và Kết luận số 28 của BTV Tỉnh ủy về nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020… Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội đối với các tổ chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra.

T/h: Đức Toàn – Minh Trí

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang