Na Hang: Hội nghị tổng kết công tác MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày xuất bản: 14/01/2020 1:27:14 CH

Ngày 14.1.2019, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Na Hang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự có đồng chí Hoàng Quang Tuyên – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Hang; lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh; Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, chuyên viên các ban của MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội huyện; chủ tịch MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Na Hang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Đối với MTTQ năm 2019 đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  Vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết, phối hợp tặng quà, thăm hỏi 164 hộ nghèo với tổng số tiền 82.000.000 đồng nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi… Hội Liên hiệp phụ nữ thực hiện tốt các phong trào thi đua và đặc biệt là hai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Kết quả, trong năm 2019 đã tuyên truyền, vận động 15.441 hội viên tham gia vệ sinh 271.696m đường giao thông; vận động được trên 12.000 hội viên tham gia nạo vét 50.145 m kênh mương phục vụ sản xuất. Các cấp hội phụ nữ triển khai có hiệu quả hỗ trợ nguồn vốn vay, ủy thác với ngân hàng CSXH huyện quản lý 51 tổ vay vốn, 1.863 thành viên vay với tổng dư nợ trên 77,000 tỷ đồng; duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương” huy động được 3.837 kg giúp đỡ 68 gia đình hội viên khó khăn… Huyện đoàn Na Hang đã thực hiện huy động nguồn vốn xã hội hóa thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, trong đó có 02 công trình cấp huyện, 30 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Tham gia vận chuyển, lắp đặt hơn 3,5 km cấu kiện bê tông đúc sẵn, xây dựng 1 tuyến đường sáng, xanh, sạch trị giá trên 40 triệu đồng; duy trì có hiệu quả 02 dự án vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm (vốn 120) với tổng 128.000.000 đồng, 36 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, 2 câu lạc bộ phát triển kinh tế, thành lập 1 HTX Dịch vụ thanh niên. Kết nạp 509 đoàn viên mới, bồi dưỡng, giới thiệu 49 đoàn viên ưu tú cho Đảng…. Hội Nông dân trong năm kết nạp 270 hội viên, phối hợp mở 2 lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác hội cho 146 cán bộ hội nông dân cơ sở. Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn “Qũy hộ trợ nông dân” với dư nợ 1,69 tỷ đồng/52 hộ hội viên vay thực hiện 6 dự án phát triển sản xuất như dự án chăn nuôi trâu sinh sản kết hợp cày kéo tại thị trấn Na Hang, nuôi trâu vỗ béo tại xã Thanh Tương, nuôi trâu sinh sản xã Sơn Phú, xã Yên Hoa và Năng Khả; triển khai dự án nuôi trâu vỗ béo tại xã Khâu Tinh…. Trong năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Hội Cựu Chiến binh thực hiện tốt phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các hoạt động tình nghĩa; trong năm đã có 81 mô hình hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi; hộ CCB khá và giàu chiếm 41,16%; phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức nói chuyện truyền thống với trên 2.500 lượt thanh thiếu niên nghe…

Năm 2020, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; Tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Tương gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”….

 

Đồng chí Hoàng Quang Tuyên - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Quang Tuyên – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, xây dựng và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ; tích cực đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động; kịp thời phản ánh những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia phối hợp giải quyết các bức xúc, nổi cộm từ cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ cấp huyện và cấp cơ sở.

 Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm 2019.

Tin, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang