Na Hang: Hội nghị triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2020
Ngày xuất bản: 03/02/2020 4:14:50 SA

Ngày 3.2.2020, UBND huyện Na Hang đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2020. Dự có các đồng chí Hoàng Quang Tuyên – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Tô Viết Hiệp - Ủy viên BTV huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện; các cơ quan ban, ngành; các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện; các xã, thị trấn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn trên địa bàn.

 

 

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân, doanh nghiệp đã hoàn thành 16/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó Tổng sản lượng thực đạt trên 19.000 tấn, đạt 102,1% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 1 nghìn 275,7 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 24,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao 1,96%. Văn hóa xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục được nâng cao ở các cấp học, tạo việc làm mới cho 1.768 lao động, vượt 8,5 % so với kế hoạch.... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Năm 2020 huyện Na Hang tiếp tục đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tổng sản lượng lương thực đạt 18.841 tấn; duy trì và phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm; sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt trên 1.030 tấn. Trồng mới trên 500 ha rừng ; duy trì 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới Năng Khả, Côn Lôn, Hồng Thái; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.251 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt 25 tỷ đồng. Thu hút trên 138.000 lượt du khách, doanh thu xã hội từ du lịch đạt 118 tỷ đồng. Nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 99,8%; giải quyết việc làm cho 1.770 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 25,56%...

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Quang Tuyên đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện trong việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng thời đề nghị năm 2020, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực, huy động tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng để triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên toàn huyện; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 Tại hội nghị, đại diện cơ quan, đơn vị; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã ký cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2020.

Tin , ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang