Na Hang: Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày xuất bản: 05/07/2019 2:39:47 CH

Trong các ngày từ 3 đến 5.7.2019, HĐND huyện Na Hang đã tổ chức kỳ họp thứ 8, khoá XX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Anh Cương – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ban Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh Kỳ họp thứ tám, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2020

 

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã bầu đồng chí Hoàng Quang Tuyên – Phó Bí thư thường trực huyện  ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

 

Đồng chí Hoàng Anh Cương – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đồng chí Hoàng Quang Tuyên giữ chức vụ mới

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của tình hình thời tiết, cũng như những biến động của tình hình trong nước và quốc tế. Nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị mọi mặt của đời sống xã hội từng bước được phát triển, Quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng thực có hạt 6 tháng đầu năm ước đạt trên 8.645 tấn, đạt 105% so với cùng kỳ năm 2018. Tích cực kiểm tra, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tổng sản lượng khai thác, đánh bắt thủy sản là 395 tấn đạt 53,6% kế hoạch; trong 6 tháng đã trồng được 557 ha, đạt 85,7% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước là 552,58 tỷ đồng, tang 6,6% so với cùng kỳ năm 2018; Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 12 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch. Văn hóa xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; hệ thống Giáo dục và đào tạo được củng cố và đầu tư; chất lượng giáo dục được nâng cao ở các cấp học, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm. Trong những tháng đầu năm 2019, huyện Na Hang đã tạo việc làm mới cho 985 lao động, bằng 102,5% so với cùng kỳ.

Về thực hiện xây dựng nông thôn mới đây là nhiệm vụ đã và đang được các địa phương đơn vị trên địa bàn huyện nỗ lực thực hiện, 19/19 tiêu chí được công nhân đạt chuẩn tại xã Năng Khả và Côn Lôn được củng cố, duy trì và giữ vững;  xã Hồng Thái đạt 15/19 tiêu trí, Thanh Tương đạt từ 12/19 tiêu trí, các xã còn lại đạt từ 7 đến 11 tiêu trí... Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm và đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, tăng cường.

 Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, huyện Na Hang sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền…với một số mục tiêu chủ yếu như: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác gieo trồng vụ hè thu, trồng rau trái vụ tại xã Hồng Thái, Khau Tinh; thực hiện kế hoạch mỗi xã một sản phẩm. Tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Tăng cường kiểm tra quản lý khai thác, nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện. Đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn; tạo việc làm cho lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 29,94% cuối năm 2019. Duy trì các xã Năng Khả, Côn Lôn và phấn đấu đưa xã Hồng Thái đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Thanh Tương và các xã còn lại. Tập chung đầu tư, xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang lên thành đô thị loại IV…

Kỳ họp cũng được nghe các báo cáo về thu Ngân sách Nhà nước - chi Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm; các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình tội phạm, kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về tình hình thực hiện công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2019  và phương hướng, nhiệm vụ; Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự huyện về tình hình thực hiện công tác thi hành án 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm; báo cáo kết quả hoạt động, công tác của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo kết quả hoạt động, công tác Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019…

 

 

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã sôi nổi tham gia thảo luận để hoàn thiện các báo cáo trình tại kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao với những vấn đề quan trọng của địa phương. Với tinh thần tập trung, dân chủ và trách nhiệm; kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng đã biểu quyết thông qua Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018.

 

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Quang Tuyên – Phó Bí Thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Hang đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt các nội dung: tích cực giải quyết những tồn đọng, hạn chế trong các báo cáo đã trình tại kỳ họp; Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước; Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 56-NQ/HU ngày 10/02/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang trở thành đô thị loại 4 và trở thành thị xã thuộc tỉnh vào năm 2020… Tăng cường quảng bá, giới thiệu về du lịch của huyện Na Hang đến các địa phương trong và ngoài tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức ngày hội văn hóa du lịch vùng cao Na Hang. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, quản lý địa bàn, quản lý lâm sản, khoáng sản, thủy sản, quản lý đất đai, đô thị, môi trường, quan tâm thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư,kiến nghị chính đáng của nhân dân…

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Thành công của kỳ họp sẽ là động lực và là nền tảng ý chí để huyện Na Hang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn trong 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Bài, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang