Na Hang:Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018
Ngày xuất bản: 16/05/2018 2:34:50 CH

 Na Hang:Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018


 

Ngày 8/5, Ban dân vận Huyện ủy phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018.

 

Tham dự lớp tập huấn có 76 học viên, tại lớp tập huấn các học viên được các báo cáo viên Ban Dân vận Tỉnh ủy giới thiệu những nội dung cơ bản về công tác lãnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa xã hội - an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị, công tác giám sát phản biện xã hội; tiêu chí các bước xây dựng mô hình dân vận khéo; kỹ năng của cán bộ dân vận, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và những nội dung cơ bản của pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của khối cơ quan nhà nước và công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng tôn giáo, công giáo, phật giáo, tin lành được phép hoạt động.

 

Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ làm công tác dân vận, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, nắm chắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác dân vận làm cầu nối và củng cố mối quan hệ giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.


 

T/h: Mai Phương

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang