Na Hang: Tổng kết dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2017
Ngày xuất bản: 25/08/2017 9:33:52 CH

 

Sáng ngày 17/8, huyện Na Hang đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn giai đoạn 2011- 2017. Dự hội Nghị có các đồng chí: Phạm Ninh Thái - Giám đốc Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Vân Đình Thảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Quang Tuyên - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Anh Cương - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

 Qua 6 năm triển khai Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang gọi tắt là dự án TNSP, tại Huyện Na Hang kinh tế nông nghiệp đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân.

 

 Những xã viên của 19 tổ hợp tác chăn nuôi lợn là những người thấy rõ thấy rõ nhất hiệu quả từ dự án giúp người dân nâng cao đời sống. Dự án hỗ trợ cho các tổ hợp tác xây dựng 97 công trình chuồng trại chăn nuôi; mua sắm 15 máy chế biến thức ăn và cung cấp 129 con lợn nái móng cái, 04 lợn đực  giống; hỗ trợ xây dựng 01 cơ sở giết mổ lợn và 01 cơ sở chế biến thức ăn. Qua quá trình thực hiện dự án, quy mô, năng suất, sản lượng của các tổ hợp tác tăng một cách rõ rệt; Sản phẩm của tổ hợp tác phát triển và đã thành sản phẩm hàng hóa( đặt biệt là lợn đen địa phương ) cung cấp cho thị trường trong tỉnh và ngoài tỉnh như: Vĩnh Phúc, TP Hà Nội, và một số tỉnh khác được đón nhận tiêu dùng. Nhận thấy hiểu quả cao trong việc chăn nuôi lợn với số lượng lợn thịt tại 10 xã dự án từ 29.000 con ( năm 2011) lên 34,490 con ( năm 2014); số lượng đàn lợn nái từ 4.000 con ( năm 2011) lên 5260 con (năm 2015), sản lượng lợn thịt địa phương (lợn đen) tại 16 tổ hợp tác từ 97,4 tấn (năm 2013) đã tăng lên 152,9 tấn ( năm 2015). Nhờ đó đã 16/74 hộ nghèo, cận nghèo ( năm 2013) đã thoát nghèo giảm 21,6% số hộ nghèo .

Qua hơn 6 năm thực hiện Dự án TNSP trên địa bàn 12 xã, thị trấn  127 thôn của huyện Na Hang, số vốn đạt trên 60 tỷ đồng; nguồn vốn của dự án tập trung đầu tư, xây dựng trên 500 công trình hạ tầng an sinh, hỗ trợ sản xuất của người dân. Từ các hợp phần dự án đã triển khai phát triển chuỗi giá trị vì người nghèo về các lĩnh vực như: sản phẩm chè, cá, rượu ngô, đỗ tương, lúa nếp. Các nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường như: Chè San Tuyết ( Sinh Long); Rượu Ngô Trung Phong; Kinh tế nông nghiệp của các xã triển khai dự án nói riêng và huyện Na Hang nói chung đã có phần chuyển dịch tích cực từ sản xuất tự túc, tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Điều quan trọng nhất là việc thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất của người dân địa phương.

Qua 6 năm triển khai dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tại huyện Na Hang đã khẳng định rõ những tác động tích cực, quan trọng của dự án đối với đời sống và sản xuất của người dân. Vấn đề quan trọng nhất đối với địa phương hiện nay là việc duy trì, nâng cao hiệu quả của hình thức sản xuất theo chuỗi giá trị đã được xây dựng, tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Dịp này Ban điều phối Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tặng giấy khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân có thành tích trong công tác triển khai Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện Na Hang giai đoạn 2011 - 2017./.

  T/h: Thái Bảo – Trung Thành

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang