Na Hang bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ ở cơ sở
Ngày xuất bản: 26/10/2017 1:21:39 SA

 

Ngày 9/10/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Na Hang phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ  cho cán bộ MTTQ ở cơ sở. Tham gia lớp học có gần 70 học viên là Trưởng ban công tác Mặt trận tại các thôn, bản, tổ nhân dân của các Sơn Phú, Thanh Tương, Năng Khả và Thị Trấn Na Hang.

Tại lớp bồi dưỡng, học viên được truyền đạt các vấn đề lý luận về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong gia đoạn hiện nay; những vấn đề cơ bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở; các cuộc vận động lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trọng tâm là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hướng dẫn về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phổ biến một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện và phổ biến một số văn bản về cơ chế, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung liên quan trực tiếp đến người dân….

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức học trong 5 ngày từ ngày 9 đến ngày 13/10/2017. Ngoài 6 bài quy định thống nhất trong nội dung chương trình, các học viên còn được trao đổi, thực hành về nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở. Thông qua lớp học sẽ củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục những biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội hiện nay.

T/h: Hoàng Thông

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang