Na Hang hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày xuất bản: 25/04/2019 9:19:44 SA

 Cùng với các địa phương trong cả nước, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Na Hang được bắt đầu từ ngày 1.4.2019. Sau hơn 20 ngày tiến hành điều tra, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Na Hang đã hoàn thành 100% kế hoạch.

Điều tra viên đến thu thập thông tin tại các gia đình

Với đặc thù là huyện vùng núi, nhiều địa bàn đi lại còn khó khăn, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, giao tiếp hạn chế. Nhận thức được tầm quan trọng của cuộc TĐT tác động trực tiếp đến việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong suốt quá trình của cuộc tổng điều tra, ban chỉ đạo của huyện, các xã và các điều tra viên đã tích cực triển khai, quyết tâm thực hiện hoàn thành theo đúng kế hoạch. Ông Trương Chòi Phin, Tổ trưởng, thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Thượng Giáp chia sẻ: Xã Thượng Giáp có 469 hộ, 6 địa bàn điều tra với 3 điều tra viên, chủ yếu là dân tộc Tày, Dao, Nùng. Dân cư phân bố không đồng đều, một số địa bàn các điều tra viên phải đi bộ đến các hộ để ghi thông tin. Xác định được vai trò đặc biệt quan trọng của cuộc tổng điều tra lần này, các thành viên ban chỉ đạo của xã cũng như các điều tra viên đã tích cực phối hợp với trưởng thôn các thôn bản, bà con nhân dân. Tính đến thời điểm 20/04, xã Thượng giáp đã hoàn thành 100% khối lượng công việc, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Xác định cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở có vai trò quan trọng nhằm đánh giá quá trình phát triển dân số và nhà ở trong  suốt 10 năm qua. Cũng như để  xây dựng kế hoạch cho những giai đoạn phát triển tiếp theo trên địa bàn huyện. Ông Quan Văn Tuấn, Chi cục trưởng chi cục Thống kê huyện Na Hang (Tuyên Quang) cho biết: Trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này, huyện Na Hang đã tiến hành điều tra thông tin tại 11.005 hộ, với 124 địa bàn, trong đó có 64 địa bàn mẫu, 2 địa bàn nhân khẩu đặc thù: Trường PTDT nội trú THCS Na Hang và Ban vận hành Thủy điện Tuyên Quang. Huyện đã tuyển chọn 65 điều tra viên làm nhiệm vụ thu nhập thông tin tại các địa bàn được phân công. Việc phỏng vấn trực tiếp và ghi thông tin vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh đã giúp cho việc thu thập thông tin được tiến hành nhanh gọn, chính xác hơn. Tuy nhiên, trong quá tiến hành điều tra cũng gặp một số bất lợi của tình hình thời tiết mưa lốc gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, việc sử dụng chương trình CAPI trong thu thập thông tin có lúc còn bị lỗi, không ổn định, phải cập nhật nhiều lần, nghẽn mạng gây gián đoạn. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của BCĐ TĐT các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân. Tính đến thời điểm ngày 25/4, cuộc TĐT huyện Na Hang đã hoàn thành 100% các hộ trên địa bàn điều tra.

Bài, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang