Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND
Ngày xuất bản: 16/06/2020 9:04:23 SA

Thời gian qua, HĐND thị trấn Na Hang đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của người đại biểu HĐND. Qua đó, tổ chức và hoạt động của HĐND thị trấn được củng cố, phát triển, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Mỗi người đại biểu xứng đáng là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Một buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND thị trấn Na Hang với cử tri trước kỳ họp thứ 9

 HĐND huyện khóa XX

        Đầu nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thị trấn hiện có 29 đại biểu. Đến nay, HĐND thị trấn có 26 đại biểu do 2 đại biểu chuyển công tác, 1 đại biểu bãi nhiệm. Để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, tiêu chuẩn đại biểu HĐND thị trấn luôn được coi trọng. Không chỉ đáp ứng yêu cầu chung về tiêu chuẩn của người đại biểu theo quy định, các đại biểu HĐND thị trấn thời gian qua đã nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Hiện nay, đã có 11 đại biểu có trình độ chuyên môn Đại học, 10 đại biểu có trình độ Trung cấp, 5 đại biểu chưa qua đào tạo (đại biểu thuộc tổ dân phố); 10 đại biểu có trình độ sơ cấp, 12 đại biểu có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thị trấn luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đại biểu HĐND thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ về: Luật Tổ chức HĐND và UBND, các bộ luật, pháp lệnh, quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của đại biểu HĐND; quy định chế độ hoạt động của HĐND. Các đại biểu được bồi dưỡng kỹ năng về xây dựng chương trình hoạt động cụ thể; kỹ năng tiếp xúc cử tri; kỹ năng chất vấn. Từ đó, không chỉ được nâng cao về kỹ năng, năng lực, tinh thần, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của mỗi đại biểu cũng được nâng  lên.

Đồng chí Lê Văn Thái, Bí thư Đoàn thị trấn Na Hang là đại biểu HĐND trẻ nhất của HĐND thị trấn khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân, anh nỗ lực hoàn thiện, trau dồi bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trên cương vị “thủ lĩnh” Đoàn Thanh niên. Anh thường xuyên trau dồi, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, đoàn kết với các đại biểu HĐND thị trấn; bám sát cơ sở; chủ động, tạo mối quan hệ khăng khít với lãnh đạo các tổ dân phố để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Với mỗi ý kiến phản ánh của cử tri, anh trau dồi, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản có liên quan trước khi trình lên Thường trực HĐND thị trấn.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thị trấn nói chung, của đại biểu nói riêng, Thường trực HĐND thị trấn đã phát huy tốt vai trò dẫn dắt, điều hành. Theo đồng chí Hoàng Bích Hương, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Na Hang, với mỗi kỳ họp HĐND thị trấn, công tác chuẩn bị, trong và sau kỳ họp, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND luôn có sự bàn bạc, thống nhất cao. Thường trực HĐND lựa chọn, cân nhắc mục đích và nội dung từng kỳ họp, chọn lựa các thông tin cần thiết chuyển trước cho các đại biểu HĐND để các đại biểu chủ động, tranh thủ ý kiến của nhân dân và chuẩn bị ý kiến cho riêng mình. Tại kỳ họp, với vai trò là người lãnh đạo điều hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND chủ động dẫn dắt hướng các cuộc thảo luận vào các mục tiêu cơ bản cần giải quyết. Những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau được khơi gợi những ý kiến mới, sáng tạo, có tính khả thi, tạo không khí tranh luận, phát huy tính sáng tạo và sự đóng góp của các đại biểu; tạo cho các đại biểu dự họp có sự hào hứng về những quyết định của tập thể và kết quả kỳ họp. Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND chủ động phối hợp, bàn bạc với lãnh đạo UBND về kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND; tăng cường đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND.

Trong năm 2018, 2019, thường trực HĐND thị trấn đã giám sát 4 cuộc, các Ban của HĐND thị trấn đã giám sát chuyên đề 8 cuộc tại 33 tổ dân phố, trường học. HĐND thị trấn đã tiếp thu chuyển  các  ý kiến, kiến nghị của cử tri lên đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời là 12/14 ý kiến, đạt 85,7%. Ông Phạm Văn Ba, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Lập cho biết, tổ dân phố Tân Lập được giám sát 2 chuyên đề: công tác triển khai rà soát cấp thẻ BHYT và triển khai, thực hiện Nghị quyết HĐND thị trấn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019. Thường trực HĐND thị trấn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong tổ chức thực hiện; đồng thời định hướng,  đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Qua đó, mỗi cán bộ chủ chốt của tổ dân phố nâng cao nhận thức, chất lượng công việc được nâng cao, khắc phục hạn chế sau giám sát đạt kết quả tốt.

Ông Lê Xuân Chiến, Tổ trưởng tổ dân phố 14 cho biết, thời gian qua, đại biểu HĐND thị trấn đã phát huy vai trò là người đại biểu của nhân dân. Các đại biểu đã thường xuyên tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND. Đại biểu đã tiếp thu và phản ánh, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri của đại biểu HĐND thị trấn có chất lượng, hiệu quả. Đơn cử, thời gian qua, cử tri đã đề nghị lên các cấp kéo đường dây cột công tơ đến 10 hộ dân khu vực Bó Trích. Bởi khoảng cách từ cột công tơ đến các hộ trên 500m, điều kiện kinh tế của các hộ dân còn gặp nhiều khó khăn nên sử dụng hệ thống dây diện, cột điện không đảm bảo. Hiện nay, kiến nghị đã được giải quyết. Trong tháng 4-2020, Điện lực Na Hang đã dựng cột điện, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong tháng 5-2020”.

Hàng năm, qua đánh giá 100% đại biểu hoạt động tốt, trong đó, đại biểu HĐND hoạt động xuất sắc từ 4-5 đại biểu. Riêng trong năm 2019, đã có 5 đại biểu HĐND tiêu biểu được Chủ tịch UBND thị trấn khen thưởng. Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND thị trấn nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND là trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội cũng như bảo đảm thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

                                                                             Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang