Nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”
Ngày xuất bản: 10/03/2020 7:03:31 SA

Trong năm qua, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Ðảng, huyện Na Hang đã đa dạng hóa các hình thức vận động quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”. Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 841 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

 

Còn đường bê tông thôn Phiêng Rào hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại

 

Trong tổng số 841 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” của huyện, có 170 mô hình tập thể; 671 mô hình của cá nhân. Riêng trong năm 2019, huyện xây dựng mới được được 32 mô hình tập thể, 84 mô hình cá nhân. Theo đồng chí Nguyễn Thị Tích, Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, “dân vận khéo” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị. Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực sự đạt hiệu quả, trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội của huyện luôn nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia phong trào thi đua ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, phát hiện nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân mô hình điển hình "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện.

Các mô hình Dân vận khéo” của huyện tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, giải quyết các bức xúc ở khu dân cư; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, Đảng ủy, UBND xã Sơn Phú luôn xác định xây dựng mô hình “dân vận khéo” trong phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Triệu Tài Phin, Chủ tịch UBND xã bày tỏ, Đảng ủy xã đã vận động, tuyên truyền người dân lựa chọn những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và điều kiện của người dân địa phương để triển khai, nhân rộng như: trồng tre lấy măng, chăn nuôi đại gia súc, nấu rượu chăn lợn, chăn nuôi cá lồng. Bên cạnh đó, UBND xã và MTTQ, các đoàn thể vận động nhân dân phát triển kinh tế tập thể. Hiện nay, xã đã xây dựng được 5 tổ hợp tác sản xuất thu hút 120 người tham gia. Một số cá nhân điển hình trong phát triển kinh tế của xã như hộ ông Bàn Văn Hấy, thôn Nà Lạ có mô hình trồng tre lấy măng thu nhập trên 80 triệu đồng/năm; mô hình nuôi cá lồng của hộ ông Phùng Xuân Sơn, thôn Nà Lạ, thu nhập trên 80 triệu đồng/năm; mô hình duy trì nuôi trâu sinh sản của hộ gia đình ông Hà Văn Giang thôn Bản Lằn cho thu nhập trên 300 triệu; mô hình chăm sóc và phát triển rừng trồng có: Hộ bà Ma Thị Nghinh, thôn Bản Lằn, xã Sơn Phú trên 5 ha; hộ ông Hà Văn Úy, thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú trên 10 ha, rừng đang phát triển tốt.

Phương châm khéo chọn việc, khéo tuyên truyền, khéo tổ chức thực hiện; chỉ đạo nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã góp phần nâng cao chất lượng “Dân vận khéo” của huyện vùng cao. Ngay từ những ngày đầu năm 2020, công trình đường bê tông thôn Phiêng Rào, xã Năng Khả được đưa vào sử dụng. Đây là công trình từ nguồn vốn 135 được Đảng ủy xã lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp và là mô hình “Dân vận khéo” năm 2019. Ông Ma Văn Đường, Bí thư Chi bộ cho biết, con đường dẫn vào nơi ở của gần 20 hộ dân, vốn là đường đất nên mỗi khi mưa xuống, đường rất lầy lội. Để con đường được bê tông hóa theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng sẽ phải giải phóng mặt bằng, đi qua  diện tích đất sản xuất có cây lâu năm của 3 hộ dân. Chi bộ triển khai ngay họp chi bộ, giao nhiệm vụ cho Ban Công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể vận động, tuyên truyền cho người dân về chủ trương làm đường. Qua đó, đảng viên Ma Văn Liêm tự nguyện hiến đất và đốn chặt cây lâu năm không đòi hỏi đền bù. Trên tinh thần đó, các hộ ông Nông Đức Thái, Hoàng Trung Nông tự nguyện làm theo. Tổng diện tích 3 hộ  hiến là 1.000m2, 30 cây lâu năm.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường thu hút tập hợp hội viên, đoàn viên thông qua tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở; người đứng đầu nêu gương, phát huy trách nhiệm  gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là những giải pháp hiệu quả đưa phong trào “Dân vận khéo” của Hội LHPN các cấp của huyện lan tỏa. Trong năm 2019, Hội phụ nữ các cấp đã duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương”, huy động được gần 3.900 kg giúp đỡ 68 gia đình hội viên gặp rủi ro, khó khăn. Thông qua mô hình “Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng”, toàn hội  được gần 21.200 viên gạch, 617 hội viên phụ nữ tham gia, hỗ trợ làm 22 công trình nhà vệ sinh, nhà tắm, tường rào, bể nước…Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, các cấp Hội phụ nữ đã vận động gần 21 triệu đỗng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 1 hộ hội viên phụ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Thị Tích, Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy nhấn mạnh, phong trào “Dân vận khéo” ngày càng đi vào đời sống xã hội, tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân. Phong trào đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phương châm “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

                                                Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang