Người dân hướng về Đại hội đại biểu MTTQ huyện Na Hang nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày xuất bản: 08/04/2019 7:13:58 SA

           Hiện nay, nhân dân ở các khu dân cư trên địa bàn huyện Na Hang đang có nhiều hoạt động thiết thực thi đua, tập trung vào thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng mô hình khu dân cư tự quản; ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và đẩy mạnh công tác xây dựng nhà Đại đoàn kết, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Na Hang, nhiệm kỳ 2019-2024.

          Có mặt tại thôn Phai Khằn, xã Đà Vị vào những ngày đầu của tháng tư, chúng tôi mới cảm nhận được không khí thi đua lao động của người dân nơi đây hướng về Đại hội MTTQ huyện Na Hang, nhiệm kỳ 2019-2024. Tuyến đường bê tông dài 377m dẫn vào thôn đang được hàng trăm người dân hoàn thiện nốt. Bỏ chiếc xẻng trên tay, Trưởng thôn Hoàng Văn Hồi cho biết: Để làm tuyến đường này, bà con đã cùng bàn bạc từ năm trước, đầu năm nay khi nhà nước hỗ trợ xi măng là vận động bà con tiến hành làm. Đến thời điểm này coi như đã hoàn thiện. Theo tính toán, về xi măng Nhà nước đã hỗ trợ, bà con trong thôn góp mỗi hộ  360 nghìn đồng mua cát, sỏi và 4 ngày công lao động để làm đường.

 Không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Na Hang, nhiệm kỳ 2019-2024 đang được người dân xã Đà Vị nhiệt tình hưởng ứng 

          Ông Hà Đình Lâm – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đà Vị cho biết: Hưởng ứng đợt phát động đợt thi đua đặc biệt hướng về Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Na Hang, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ xã Đà Vị đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động dân tập trung thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phấn đấu trong đợt thi đua này xã sẽ hoàn thiện làm mới trên 400m đường bê tông nội đồng, vận động nhân dân ủng hộ Quỹ vì người nghèo đạt 100% kế hoạc và tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ để  tiến hành xóa 2 nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo.

Chị em phụ nữ tổ chức vệ sinh môi trường nội khu dân cư thôn Phai Khằn xã Đà Vị

         Nhằm cổ vũ, động viên nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và xây dựng công trình chào mừng Đại hội MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Na Hang đã phát động đợt thi đua đặc biệt hướng về Đại hội MTTQ huyện Na Hang, nhiệm kỳ 2019-2024

Nội dung của đợt thi đua đặc biệt này là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hoá" trong nội bộ. Trọng tâm là vận động các tầng lớp nhân dân tập trung thực hiện các Nghị quyết của tỉnh, của huyện về phát triển nông nghiệp hàng hoá; về kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hoá thôn, bản, tổ nhân dân, về phát triển công nghiệp, du lịch...Thi đua thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp thực hiện tốt phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu mỗi xã, thị trấn có ít nhất 02 mô hình khu dân cư tự quản; MTTQ các cấp vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo đạt hiệu quả, đúng quy định. Riêng đối với Ủy ban MTTQ huyện đã đứng ra vận động cán bộ, công chức cơ quan MTTQ ủng hộ 100.000đ/1 người và ủng hộ 3 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên của cơ quan để thực hiện công trình chào mừng Đại hội, qua triển khai đợt thi đua đặc biệt này nhân dân trên địa bàn huyện đã nhiệt tình hường ứng.

Bà Nông Thị Đào - Phó chủ tch Ủy ban MTTQ huyện trao tiền hỗ trợ xây dựng công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Na Hang nhiệm kỳ 2019 -23024

           Thông qua việc phát động đợt thi đua đặc biệt, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, quyết tâm thi đua của cán bộ, công chức, nhân viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và nhân dân chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

  Bài, ảnh: Đức Toàn

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang