Nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào “Vì An ninh Tổ quốc”
Ngày xuất bản: 17/03/2020 7:02:44 SA

Thời gian qua, Đảng ủy Công an huyện Na Hang đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến tạo ra động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển, động viên cán bộ, chiến sỹ khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 

 

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”  được triển khai lồng ghép gắn với thực hiện thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  Chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”. Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được thực hiện nghiêm túc ở cả ba khâu: phát hiện, xây dựng và nhân rộng; hướng vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm; đảm  bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và những quan điểm sai trái, thù địch…

Lãnh đạo Công an huyện, chỉ huy các đội nghiệp vụ kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tạo điều kiện, môi trường để điển hình tiên tiến “tôi luyện”, khẳng định mình trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp. Công tác sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng được tiến hành kịp thời, công khai, dân chủ, chặt chẽ; bảo đảm điển hình tiên tiến thực sự là những tập thể, cá nhân xuất sắc.

Chú trọng  tuyên truyền, phổ biến nhằm lan tỏa và nhân rộng điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”. Vừa qua, Công an huyện Na Hang tổ chức Hội nghị biểu dương gương 3 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu là “Người tốt, việc tốt” lần thứ III, giai đoạn 2015 - 2020. Gắn với đó là biểu dương 3 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đội Điều tra tổng hợp là 1 trong 3 tập thể được biểu dương “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2015 – 2020. Thiếu tá Hoàng Tiến Giang, Đội trưởng cho biết, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ mỗi cán bộ, đảng viên. Từng cá nhân luôn nêu cao tinh thần vượt khó, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, bồi dưỡng, phát hiện những cá nhân tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, đội thực hiện nghiêm công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, đề xuất những cá nhân có thành tích xuất sắc qua các đợt tổng kết chuyên đề, các đợt thi đua. Đã có 25 lượt cá nhân, 3 lượt tập được các cấp tặng khen thưởng.

Giai đoạn 2015-2020, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết 172 tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị được khởi tố. Đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm, củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm kết thúc các vụ án điều tra để đưa ra truy tố trước pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm, bức cung, dùng nhục hình. Phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện khởi tố 89 vụ với 157 bị can, đề nghị truy tố 79 vụ/153 bị can, triệt phá 22 vụ đánh bạc, 13 vụ về khai thác, tàng trữ, vận chuyển trái phép lâm sản…

Thiếu úy Bàn Văn Hương là cán bộ trẻ tiêu biểu của Đội An ninh. Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, anh còn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Từ năm 2015 đến nay, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, anh đã làm tốt công tác tham mưu làm tốt, không để xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Anh đã tham mưu lãnh đạo đơn vị đưa ra các giải pháp đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng. 5 năm qua, anh đã chủ trì, phối hợp kiểm tra 250 lượt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, xử lý 26 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt 47 triệu đồng; tham mưu UBND huyện ban hành 5 kế hoạch và kiểm tra 47 lượt kiểm tra bí mật Nhà nước. Bản thân anh trực tiếp lãnh đạo, sử dụng 3 mạng lưới bí mật phục vụ cho công tác nắm tình hình đạt kết quả cao; vận động 4 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phục các yêu cầu nghiệp vụ đề ra.

Thiếu tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an huyện nhấn mạnh, trong giai đoạn tiếp theo, để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Vì An ninh Tổ quốc”, Đảng ủy Công an huyện xác định phải thường xuyên đổi mới cả về nội dung, phương pháp thực hiện các phong trào thi đua. Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; từng cán bộ, đảng viên phải xác định công tác thi đua là động lực thúc đẩy mỗi cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị coi trọng, thường xuyên kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện, có phương pháp bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trên các mặt công tác, chiến đấu. Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cách làm hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua. Qua đó, góp phần hiệu quả trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

Bài, ảnh: Hà Huế

          

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang