Tập huấn phát triển chuỗi giá trị và khảo sát thị trường sản phẩm tiềm năng
Ngày xuất bản: 29/08/2018 2:16:51 CH


Ngày 20/8. Ban quản lý chương trình vùng Na Hang đã phối hợp tổ chức tập huấn Phát triển chuỗi giá trị và khảo sát thị trường sản phẩm tiềm năng cho 25 học viên là lãnh đạo, chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện, Trạm chăn nuôi và thú y, Trạm Khuyến nông và Ban quản lý chương trình vùng các xã: Năng Khả, Thanh Tương, Sơn Phú, Đà vị, Yên Hoa.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên giới thiệu thị trường tốt hay không tốt của các hộ sản xuất nhỏ, xây dựng tiêu chí lựa chọn sản phẩm tiềm năng, thị trường chiến lược cạnh tranh, tổ chức khảo sát thị trường, các nhóm chia sẻ khảo sát thị trường cách phát hiện chính và đề xuất, thống nhất các kế hoạch tiếp theo. 

Sau khóa tập huấn các học viên sẽc áp dụng những kiến thức, kỹ năng công cụ được học vào thực tế, nhằm giúp cộng đồng xác định lựa chọn được sản phẩm tiềm năng tại địa phương, dự kiến lớp tập huấn kết thúc ngày 24/8.

  Thực hiện: Mai Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang