Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Đoàn - Hội cơ sở năm 2016
Ngày xuất bản: 13/07/2016 3:42:10 CH

 

Huyện đoàn Na Hang vừa phối hợp với Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Đoàn - Hội cơ sở năm 2016.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Đoàn – Hội cơ sở do Ban thường vụ Huyện đoàn phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức. Trong thời gian 4 ngày học tập, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề trong chương trình lý luận chính trị và kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội như: Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; quy trình phát triển Đoàn viên, hội viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; kỹ năng tổ chức và hoạt động tập thể trong thanh niên; giao tiếp, ứng xử trong giao tiếp; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết thúc lớp bồi dưỡng có 100% học viên đủ điều kiện và được Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Đoàn – Hội. Qua lớp bồi dưỡng giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng; kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội để triển khai, vận dụng vào thực tiễn công tác Đoàn - Hội, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi ở đơn vị, địa phương.

  T/h: Đức Toàn

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang