Đà Vị tổ chức quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành TW Đảng (khóa XII)
Ngày xuất bản: 17/08/2018 8:52:27 SA

Đà Vị tổ chức quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành TW Đảng (khóa XII)

Ngày 15/08, Đảng ủy xã Đà Vị tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành TW Đảng (khóa XII) cho các đảng viên trong toàn đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW7 khóa XII gồm: Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 về  “Tập trung xây dựng cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đây là những quan điểm, quyết sách quan trọng của Đảng, có tác động tới xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên.

Việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ các nội dung cơ bản của các Nghị quyết, từ đó cụ thể hóa vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị địa phương.

 

  Thực hiện: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang