Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 tại xã Sơn Phú
Ngày xuất bản: 12/07/2018 1:35:18 CH

 Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 tại xã Sơn Phú

Ngày 12/7, tại xã Sơn Phú đồng chí Nguyễn Thế Giang, phó chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở kế hoạch đầu tư, đại biểu HĐND tỉnh, đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 6. Cùng dự hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Cương, phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện Na Hang.

 

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thế Giang, phó chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở kế hoạch đầu tư, đại biểu HĐND tỉnh, thông báo tới cử tri xã Sơn Phú về kết quả của kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, khóa XVIII tình hình kinh tế, xã hội quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri đã có 16 ý kiến, chủ yếu tập trung vào một số nội dung như: Giao đất rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất, làm đường bê tông, nâng cấp đường liên thôn Phia Chang, Nà Cọn, cấp đất sản xuất  cho đồng bào tái đinh cư, dồn ghép điểm trường, xây dựng nhà văn hóa, xây dựng đường điện cho các hộ thôn Nà Sảm, cấp đất cho HTX, xác định mốc danh giới giữa xã Sơn Phú và Đà Vị…

Các ý kiến của cử tri lãnh đạo huyện, xã Sơn Phú đã tiếp thu và trả lời trực tiếp với cử tri về vấn đề, nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Giang, phó chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri, đồng thời trực tiếp trả lời những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết, đồng chí tiếp tục tổng hợp những ý kiến còn lại chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết.

 

T/h: Mai Phương

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang