Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Na Hang nhiệm kỳ 2017 – 2022
Ngày xuất bản: 27/06/2017 1:12:00 SA


Trong hai ngày 25 và 26/6/2017, Hội Cựu chiến binh huyện Na Hang đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự đại hội có các đồng chí: Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Hoàng Anh Cương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan trên địa bàn huyện; thân nhân gia đình liệt sỹ và 93 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 1.200 hội viên Hội Cựu chiến binh trên địa bàn toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2012 -2017, các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện Na Hang đã luôn bám sát nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương gắn với các phong trào thi đua do CCB cấp trên phát động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng, tham gia xây dựng nông thôn mới và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đến nay Hội CCB huyện Na Hang có 82 hộ hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi tăng gấp đôi so với năm 2011, số hộ hội viên khá và giàu chiếm tỷ lệ gần 21%, hiện Hội đang trực tiếp quản lý 42 tổ tiến kiệm vay vốn với tổng dư nợ gần 39 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, Hội CCB các cấp đã vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ hội và huy động các nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xóa 02 nhà dột nát cho hội viên nghèo. Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, các hội viên CCB đã gương mẫu đi đầu trong các hoạt động tại thôn, bản như: Làm đường bê tông nông thôn, cứng hóa kênh mương nội đồng, chỉnh trang khuân viên nhà cửa, tích cực cải tạo vườn tạp chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, tăng năng xuất lao động… qua đó góp phần cùng cấp ủy chính quyền huyện đưa 2 xã Năng Khả và Côn Lôn đạt chuẩn xã nông thôn mới theo đúng như kế hoạch đã đề ra. Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong 5 năm qua, Hội CCB huyện Na Hang luôn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Hằng năm có trên 80% chi hội, 90% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh; 95% gia đình hội viên được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”…Với chủ đề “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp Hội CCB huyện Na Hang tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội Cựu chiến binh huyện đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu hằng năm có 90% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, mỗi năm giảm từ 4% hộ gia đình hội viên nghèo, tăng 1% số hộ hội viên khá... Phát biểu tại đại hội, thay mặt các đồng chí lãnh đạo thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Hội CCB huyện đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội CCB huyện cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: “Hội CCB các cấp cần tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong hoạt động của Hội; thường xuyên tăng cường các hình thức học tập, phổ biến quán triệt sâu rộng, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, phát triển kinh tế địa phương; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình CCB sản xuất, kinh doanh giỏi; tuyên truyền, vận động CCB tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, gương mẫu đi đầu thực hiện Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống các thế hệ CCB, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội CCB từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kịp thời tham mưu cho cấp trên về các chế độ, chính sách đối với CCB; tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ…góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.”

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VI, đồng chí Trúc Y Chiêu, Chủ tịch Hội CCB huyện khóa V tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB huyện khóa VI, Đại hội cũng đã tiến hành bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nhân dịp này, Tỉnh hội Tuyên Quang và UBND huyện Na Hang đã quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội gia đoạn 2012 - 2017.

  T/h: Hoàng Thông – Minh Trí

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang