Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Ngày xuất bản: 22/10/2020 2:10:57 CH


 Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, Đảng bộ xã Sinh Long, huyện Na Hang (Tuyên Quang) luôn quan tâm triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương.

 

Dân vận khéo trong đưa giống ngô có năng suất cao vào trồng ở thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long

 

Để thực hiện hiệu quả “Dân vận khéo”, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết đại hội đảng bộ xã, huyện đề ra. Nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể phải thường xuyên đổi mới, cán bộ làm công tác dân vận phải gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã được gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ủy, chính quyền xã làm tốt công tác “Dân vận khéo” trong việc tổ chức lồng ghép với các hội nghị, trưng cầu ý kiến nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm, giải pháp thiết thực, phù hợp vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình XDNTM ở địa phương, qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Quan Thị Dung, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sinh Long, huyện Na Hang cho biết: Xác định dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, căn cứ tình hình thực tiễn, mỗi chi ủy, thôn bản lựa chọn nội dung, phần việc cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận. Những năm qua, đã có 75 mô hình phát triển kinh tế; 31 mô hình lĩnh vực văn hóa xã hội, 14 mô hình quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Có tập thể, cá nhân duy trì và phát triển mô hình nhiều năm qua điển hình như: Mô hình nuôi trâu, bò nhốt của chi hội nông dân thôn Phiêng Ten; sản xuất kinh doanh giỏi của ông Hoàng Văn Sai, thôn Phiêng Ngàm; mô hình chế biến sao chè của ông Hoàng Văn Hào, đoàn viên chi đoàn thôn Phiêng Ngàm, mô hình xây dựng tổ chức vững mạnh của chi đoàn thôn Lũng Khiêng, chi hội phụ nữ thôn Nặm Đường.. Từ công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã nhận thức được mình là chủ thể trong phát triển kinh tế.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Đến nay, toàn xã có 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 62% thôn đạt thôn văn hóa. Trên lĩnh vực kinh tế, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, tạo việc làm cho người lao động nên đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Đến nay, thu nhập của người dân đạt gần 13 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ đạt 106,6% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội;  hộ nghèo giảm còn 51,79%.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã những năm qua đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Thông qua phong trào đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội đáng phấn khởi, góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

 Bài, ảnh: Hà Huế 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang