Đoàn công tác của huyện Na Hang thăm quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Ngày xuất bản: 13/12/2018 8:48:41 SA

 

Nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong các ngày mùng 7 và 8/11/2018, đoàn công tác của huyện Na Hang do đồng chí Vân Đình Thảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có chuyến đi học tập kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xây tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Cùng tham gia chuyến công tác có các đồng chí: Hoàng Quang Tuyên - Phó bí thư Thường trực huyện ủy;  Hoàng Anh Cương – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức đòn thể huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã Thanh Tương và Hồng Thái

Tứ Kỳ là huyện đồng bằng của Tỉnh Hải Dương, với diện tích tự nhiên 170 km², dân số trên 1.700.000 người. Huyện gồm 26 xã và 1 thị trấn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay Tứ Kỳ đã có 12 xã hoàn thành. Bước đột phá về kinh tế ở Tứ Kỳ chính là phát triển mạng lưới giao thông và thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa và dịch vụ, thương mại. Huyện đã thực hiện quy hoạch các cụm công nghiệp Ngọc Sơn, Kỳ Sơn, Văn Tố,  Nguyên Giáp với tổng diện tích 245,5 ha thu hút 37 dự án đầu tư, nâng tổng số dự án đầu tư trên địa bàn lên hơn 50 dự án với số vốn đăng ký hàng nghìn tỷ đồng. Những dự án đầu tư mới đã tạo việc làm cho hơn 12 nghìn lao động, thu nhập bình quân của mỗi lao động  đạt  5,5 đến 6 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, để phá thế độc canh cây lúa, nhiều xã tìm cách khôi phục, phát huy thế mạnh của các nghề truyền thống, nhất là nghề thêu, ren. Nhờ đó mà đến nay nghề thêu, ren dần  được khôi phục và phát triển ở nhiều làng, xã. Ðã có sáu làng nghề thêu, ren được tạo dựng và khôi phục là các làng nghề: Xuân Nẻo, Ô Mễ, Lạc Dục  (xã Hưng Ðạo), Nghi Khê (Tân Kỳ), Nhũ Tỉnh (Quang Khải), Ðồng Bình (Dân Chủ), tạo việc làm thường xuyên cho 4.500 lao động. Bên cạnh đó, việc khôi phục làng nghề chiếu cói Thanh Kỳ (Thanh An) thu hút hàng nghìn lao động, làng nghề mây, tre đan An Nhân (thị trấn Tứ Kỳ) tạo việc làm cho hơn 2000 lao động. Chỉ riêng tám làng nghề được công nhận nêu trên đã tạo việc làm cho hơn 5.500 lao động, không kể thu hút thêm nhiều lao động khác lúc nông nhàn.          Nhờ những giải pháp tích cực, hiệu quả, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở Tứ Kỳ có sự chuyển đổi tích cực. Bình quân hàng năm có thêm 15 nghìn lao động chuyển từ khu vực sản xuất nông nghiệp sang  khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm còn 38,5%; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng tăng lên 31,2%; dịch vụ 30%; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,5 triệu đồng/năm.

 

Thực hiện chương trình làm việc, đoàn công tác của huyện Na Hang đã được lãnh đạo huyện Tứ Kỳ đưa đi thăm và làm việc với xã Tân Kỳ để trao đổi học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới. Tại đây đoàn công tác đã nghe lãnh đạo xã Tân Kỳ trao đổi về kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gia đoạn 2015 – 2018. Theo đó để thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng cả bề sâu, bề rộng đến cán bộ, Đảng viên và toàn thể nhân dân nắm được, xác định đúng nội dung trọng tâm xây dựng “Nông thôn mới” chính người dân là chủ thể, người dân là người hưởng lợi từ đó mọi người cùng chung tay xây dựng, nâng chuẩn Nông thôn mới.  Xã cũng đã  triển khai cuộc vận động “toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” thu hút được sự tham gia của cả cộng đồng dân cư. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến cán bộ Đảng viên và toàn thể khu dân cư mà việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được nhiều thuận lợi, từ đó được sự ủng hộ và giúp sức  của toàn thể nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh công tác tuyên truyền cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã làm tốt công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương trình ở cấp xã, thôn: Các cấp uỷ Đảng, bộ máy Chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ đã tích cực tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của tỉnh, của huyện tổ chức. Qua các buổi đào tạo tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ nhận thức tốt hơn về mục tiêu, nhiệm vụ và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng "Nông thôn mới", nông thôn mới nâng cao. Từ đó huy động mọi nguồn lực trong và ngoài xã để phấn đấu nâng chuẩn các tiêu chí NTM nâng cao.Đến nay Tân Kỳ đã đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, các công trình dự án đã và đang triển khai trên địa bàn đều đảm bảo chất lượng tốt, đảm bảo công khai minh bạch, đáp ứng phát triển bền vững phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Điều đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Kỳ đó là công tác huy động nguồn lực tại chỗ. Tận dụng tiềm năng về đất đai xã đã vận dụng sáng tạo những cơ chế chính sách của tỉnh để huy động nguồn lực cho công tác xây dựng nông thôn mới. Nguồn lực tiếp theo đó là phần đóng góp của nhân dân, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng nông thôn mới nên người dân đã tự giác đóng góp để cùng với chính quyền hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng trong năm 2018 xã Tân Kỳ đã huy động được 170.693,75 triệu đồng cho công tác xây dựng nông thôn mới. Trong đó Ngân sách cấp huyện hỗ trợ chỉ vẻn vẹn 4 triệu đồng, ngân sách xã là 1.298,9 triệu đồng, nguồn vốn do nhân dân đóng góp là 1.939,4 triệu đồng, nguồn vốn tín dụng từ người dân, chủ trang trại, doanh nghiệp vay để phát triển sản xuất là 167.244 triệu đồng. Cũng tại xã Tân Kỳ đoàn công tác của huyện Na Hang đã đến thăm mô hình nuôi cá theo quy trình chuẩn Việt gáp và thăm một sốa hộ gia đình làm nghề thêu ren truyền thống ở xã Tam Kỳ.

Kết thúc chuyến công tác tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đồng chí Vân Đình Thảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo, các đồng chí tham gia đoàn công tác của huyện Na Hang tùy vào chức năng nhiệm vụ được giao, vận dụng sáng tạo cách làm của các địa phương đến thăm vào cơ quan, đơn vị địa phương mình, trong quá trình thực hiện cần lựa chọn những việc phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương cơ quan đơn vị, trước mắt cần tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đọa và tổ chức thực hiện thắng lợi công tác xây dựng nôn thôn mới tại hai xã Thanh Tương và Hồng Thái theo đúng lộ trình đã đề ra.

                                                                                   Thực hiện: Đức Toàn

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang