Hơn 400 giáo viên được bồi dưỡng chính trị hè
Ngày xuất bản: 07/08/2019 2:12:58 CH

Trong các ngày 6-7.8, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Na Hang phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho  gần 400 cán bộ, giáo viên Tiểu học trên địa bàn.

 

Bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đang được huyện Na Hang tích cực triển khai 

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được nghe các chuyên đề về Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Qua chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất tư tưởng và hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có bản lĩnh chính trị, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang